Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

2017-08-09 inwestycje CKW

Komisja składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego 9 sierpnia 2017 roku, spotkała się w celu odbioru końcowego, robót wykonanych w ramach zadania: Modernizacja budynków CKW i remiz OSP na terenie gminy Bychawa.

 

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gałęzów-Kolonia Druga, obejmująca:

• roboty malarskie,

• opaskę i podjazd,

• dostawę i montaż pieca grzewczego.

Wartość wykonanych robót: 31 935,71 zł brutto.

Roboty rozpoczęto dnia 03.07.2017 r., zaś zakończono dnia 28.07.2017 r.

 

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gałęzów-Kolonia Pierwsza, obejmująca:

• wymianę pokrycia dachu,

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

• remont instalacji odgromowej..

Wartość wykonanych robót: 36 885,20 zł brutto.

Roboty rozpoczęto dnia 22.06.2017 r., zaś zakończono dnia 28.07.2017 r.

 

Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Kosarzew Dolny-Kolonia, obejmująca:

• wymianę pokrycia dachu,

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Wartość wykonanych robót: 63 196,56 zł brutto.

Roboty rozpoczęto dnia 03.07.2017 r., zaś zakończono dnia 28.07.2017 r.

 

Wykonawca robót: Paweł Padyjasek IBUDOWA.NET

Okres gwarancyjny trwa 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.