Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie nawiąże kontakt z podmiotami chętnymi do odbioru (nieodpłatnego), w sezonie jesiennym 2017 r., odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) w celu rolniczego wykorzystania jako nawozu naturalnego.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków w Bychawie spełniają wymagania prawne stawiane osadom do rolniczego wykorzystania. Są badane na bieżąco przez niezależne, uprawnione laboratorium. Wyniki badań są przesyłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Osady są w pełni bezpieczne po względem sanitarnym.


Osady, jako nawóz naturalny:
• poprawiają strukturę gleby zawartą w sobie materią organiczną,
• zmniejszają kwasowość gleby (zawierają wapń i posiadają odczyn zasadowy: pH7,6),
• zawierają duże ilości azotu i fosforu nawozowego.


Dopuszczalna dawka 3T suchej masy osadu na hektar zapewnia m.in. ok.:
• 115kg/ha azotu ogólnego,
• 145kg/ha wapnia,
• 63,9kg/ha fosforu,
• 1137kg/ha masy organicznej.


Chętni proszeni są o bezpośredni kontakt z Oczyszczalnią Ścieków w Bychawie tel. 605665660, 655808010, 81 5660540, ul. Podzamcze 37, Bychawa, po szczegółowe informacje.