Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

PROJEKT GRANTOWY: Warsztaty i szkolenia dla animatorów i liderów

 

1. termin składania wniosków o powierzenie grantu

25.05 - 09.06.2017r.
od poniedziałku do soboty
w godzinach 7:30 – 16:00

 

2. miejsce składania wniosków o powierzenie grantu

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin