Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

2017-10-02 OT grafika

DOŁĄCZ DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ Najbliższy termin powołania - październik 2017 r.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lublinie informuje, że w związku z potrzebą uzupełnienia stanowisk służbowych w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie, prowadzony jest nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:

• możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski;

• służba w pobliżu miejsca zamieszkania;

• udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu;

• służba w systemie weekendowym - co najmniej raz w miesiącu (sobota - niedziela);

• atrakcyjne formy finansowania aktywności (ok. 500zł miesięcznie dla szeregowego).

Więcej: Prowadzony jest nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej

BURMISTRZ BYCHAWY informuje, że w dniu 3 października (wtorek) 2017 roku w godz. od 12.00 do 18.00 w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 34, odbędzie się wydawanie żywności osobom posiadającym skierowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017

Paczki żywnościowe w miesiącu październiku będą składały się z następujących produktów: kasza gryczana, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, cukier biały.

2017-09-29 ops wydawanie zywnosci

Godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bychawa,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
e) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń