Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube icon

 

2015-03-11 logo GZB 550

„Głos Ziemi Bychawskiej” to bezpłatna gazeta lokalna wydawana przez Gminę Bychawa od 18kwietnia 1996 roku. Dlaczego akurat ta nazwa? Twórcy pisma argumentowali: GŁOS – chcemy być bardziej wyczuleni i otwarci na wszelkie sygnały, ZIEMI – podkreślamy, że gazeta powinna stać się pismem całej gminy, BYCHAWSKIEJ – uważamy, że Bychawa powinna pełnić rolę naturalnego centrum regionalnego.

Gazeta kilkakrotnie zmieniała winietę, format, objętość i nakład, ulegał zmianom skład osobowy redakcji i zmieniali się naczelni. Warto przypomnieć osoby, które przez szesnaście  lat istnienia tej gazety pełniły tę funkcję. Byli to: Eugeniusz Góra, Grzegorz Bartoszek, Ewa Kilian, Piotr Barszcz, Justyna Kałużna, Monika Strzelec, Małgorzata Trzcińska, Ilona Fijołek-Mituła.

Publikacja: domyślnie na poczatku miesiaca

Nakład: 2000 egz.

Wydawca: Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa

Redaktor naczelna: Monika Głazik, inspektor Urzędu Miejskiego w Bychawie

Adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1, pok. nr 4

Dyżury redakcji: pon. - pt. godz. 7.30-15.30

Tel. 815 660 144, 815 660 004 wew. 46 

E-mail: gazeta@bychawa.pl 

 

2014-03-07 14.57.21 gazeta

 

Punkty kolportażu:

 

Bychawa

 • księgarnia LUMER,
 • kiosk naprzeciwko komisariatu policji,
 • kiosk przy przystanku BUS,
 • salonik prasowy w supermarkecie Carrefour,
 • salonik prasowy obok szpitala,
 • biblioteka publiczna,
 • urząd miejski (Punkt Obsługi Interesanta),
 • redakcja „GZB”,
 • poczta,
 • szkoły i instytucje

teren gminy

 • sklepy spożywczo-przemysłowe,
 • sołtysi

 

Nasi stali społeczni autorzy i korespondenci:

Maria Dębowczyk, Barbara Cywińska, Marek Kuna, Jakub Kuna, Teresa Tracz, Mirosław Grzesiak, Agnieszka Sobaszek, Elżbieta Sobaszek, Monika Kot, Dorota Drążek, Tomasz Hanaj, Marta Nakielska, Artur Płaza i inni.

 

W redakcji dostępne są wszystkie numery archiwalne gazety. Zapraszamy do odwiedzin!  

W formie elektronicznej na stronie www.bychawa.pl zamieszczone są numery archiwalne od 2003 roku.

 

Materiały do gazety w formie elektronicznej prosimy wysyłać na adres  gazeta@bychawa.pl