Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs icon youtube icon

2012 GZB LOGO blue 4000logo GZB do pobrania (4000x1470 px kolor JPG)

 

 

„Głos Ziemi Bychawskiej” to bezpłatna gazeta lokalna wydawana przez Gminę Bychawa od 18kwietnia 1996 roku. Dlaczego akurat ta nazwa? Twórcy pisma argumentowali: GŁOS – chcemy być bardziej wyczuleni i otwarci na wszelkie sygnały, ZIEMI – podkreślamy, że gazeta powinna stać się pismem całej gminy, BYCHAWSKIEJ – uważamy, że Bychawa powinna pełnić rolę naturalnego centrum regionalnego.

Gazeta kilkakrotnie zmieniała winietę, format, objętość i nakład, ulegał zmianom skład osobowy redakcji i zmieniali się naczelni. Warto przypomnieć osoby, które przez szesnaście  lat istnienia tej gazety pełniły tę funkcję. Byli to: Eugeniusz Góra, Grzegorz Bartoszek, Ewa Kilian, Piotr Barszcz, Justyna Kałużna, Monika Strzelec, Małgorzata Trzcińska, Ilona Fijołek-Mituła.

Nakład: 1500-2000 egz.

Wydawca: Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa

Redaktor naczelna: Monika Głazik, inspektor Urzędu Miejskiego w Bychawie

Adres: Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1, pok. nr 10

Dyżury redakcji: pon. - pt. godz. 7.30-15.30

Tel. 81 56 60 144, 56 60 004 w. 46 

E-mail: gazeta@bychawa.pl 

 

2014-03-07 14.57.21 gazeta

 

Punkty kolportażu:

 

Bychawa

 • księgarnia LUMER,
 • kiosk naprzeciwko komisariatu policji,
 • kiosk przy przystanku BUS,
 • salonik prasowy w supermarkecie Carrefour,
 • salonik prasowy obok szpitala,
 • biblioteka publiczna,
 • urząd miejski (Punkt Obsługi Interesanta),
 • redakcja „GZB”,
 • poczta,
 • szkoły i instytucje

teren gminy

 • sklepy spożywczo-przemysłowe,
 • sołtysi

 

Nasi stali społeczni autorzy i korespondenci:

Maria Dębowczyk, Barbara Cywińska, Marek Kuna, Jakub Kuna, Teresa Tracz, Mirosław Grzesiak, Agnieszka Sobaszek, Elżbieta Sobaszek, Monika Kot, Dorota Drążek, Tomasz Hanaj, Marta Nakielska, Artur Płaza i inni.

 

W redakcji dostępne są wszystkie numery archiwalne gazety. Zapraszamy do odwiedzin!  

W formie elektronicznej na stronie www.bychawa.pl zamieszczone są numery archiwalne od 2003 roku.

 

Materiały do gazety w formie elektronicznej prosimy wysyłać na adres  gazeta@bychawa.pl