Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Turystyka


Oznaczony w austriackich dokumentach wojskowych numerem 33 – Kreis (Okręg) Lublin w późniejszych polskich dokumentach figuruje pod numerem 36.
Położenie: wg dokumentów cmentarz znajduje się ok. 2,6 km na pd.-zach. od kościoła parafialnego w Bychawce, na południowym skraju lasu na granicy gmin Bychawa i Strzyżewice.
Data powstania: 1915 rok.
Okoliczności wojenne: W pierwszych dniach lipca 1915 roku wojska państw centralnych podjęły skuteczną przeprawę wojsk na prawy brzeg Wisły. Dla powstrzymania nacierających Austriaków wspomaganych przez posiłki niemieckie Rosjanie rozwinęli front na linii Izbica – Bychawa – Urzędów – Józefów n. Wisłą. Stąd w połowie lipca 1915 r. wyprowadzono kontrofensywę mającą na celu wypchnąć nacierających z powrotem za Wisłę. Doszło do szeregu zaciętych bitew. Szczególnie ciężkie walki miały miejsce na północnym skrzydle frontu. W końcu lipca kontrofensywa rosyjska załamała się i  wojska państw centralnych kontynuowały marsz na wschód. Lublin zajęty został w dniu 30 lipca. Do końca roku 1915 sprzymierzeni osiągnęli cel postawiony na początku wojny: zlikwidowanie tzw. „klina polskiego” i przesunięcie frontu za linie Bugu i  Niemna.
Geneza cmentarzy wojennych: Poległych podczas działań wojennych zwykle chowano na polu bitwy, na prowizorycznych cmentarzach polowych lub w bratnich mogiłach, zaś zmarłych z ran i  chorób na cmentarzach przyszpitalnych lub wyznaniowych. Budową cmentarzy – monumentów zajmował się specjalny pion Naczelnego Dowództwa – X Wydział Grobów Wojskowych. Działania podejmowano wkrótce po przejściu frontu, a na Lubelszczyźnie po ustabilizowaniu władzy Generalnego Gubernatora w Lublinie. Na miejsca lokalizacji cmentarzy – pomników (Heldengräber) wybierano uroczyska o wybitnych walorach krajobrazowych i należytej ekspozycji. Budowano wykorzystując pracę jeńców wojennych i ludności miejscowej. Po zakończeniu wojny prace były kontynuowane przez organizacje kombatanckie i stowarzyszenia rodzin poległych przy wsparciu władz polskich. Ekshumowano szczątki z pojedynczych mogił i małych cmentarzy polowych. Wybranym nekropoliom nadawano formy artystyczne.

Cmentarz w Bychawce (w dokumentach archiwalnych - Pawłowie) doskonale wpisuje się w ogólne założenie cmentarzy wojennych – pomników.
Teren pod cmentarz wybrano na wierzchowinie na tle ściany niewielkiego lasu. Powierzchnia nachylona ku południowi, w kierunku suchej doliny rozcinającej wierzchowinę.
Sam cmentarz zlokalizowany jest na prostokącie 85 x 35 m na gruntach należących wówczas do Józefa Stadnika – właściciela 15 morgowego gospodarstwa. Administracyjnie grunt ten należał wtedy do gminy Piotrowice. Pierwotnie na terenie cmentarza było 198 mogił pojedynczych. Po urządzeniu cmentarz przybrał formę następującą: w części górnej otoczony rowem, w części dolnej wałem ziemnym. Część górna nadbudowana prostokątnym nasypem na którym wzniesiono kopiec ziemny w kształcie ostrosłupa ściętego o podstawie kwadratowej. Wymiary – 13 m x 13 m x 6 m (wys.). W części dolnej znajdowało się 16 mogił zbiorowych usytuowanych w dwóch szeregach po obu stronach alei głównej. Aleja biegła odwejścia zlokalizowanego w południowym (krótszym) boku cmentarza, do kopca – pomnika. Mogiły oraz kopiec wieńczyły krzyże. Na terenie cmentarza rosło kilka dużych drzew usytuowanych nieregularnie.
Według danych opracowanych w latach 1924-25 [Starostwo Powiatowe w Lublinie, Wykaz cmentarzy wojennych, sygn. 1397, k. 167 b] pochowano tu:
ogółem żołnierzy 1183, znanych 206, nieznanych 977, z tego żołnierze armii austro-węgierskiej 588, żołnierze armii rosyjskiej 595.
W latach 1931/32 władze gminy Piotrowice dokonały na zlecenie starostwa renowacji cmentarza. W myśl zaleceń konserwatora zabytków wykonano drewnianą bramę, groby podwyższono i obłożono darnią, ścieżki pomiędzy kwaterami wysypano piaskiem, wykonano krzyże betonowe. Koszty wykonanych prac wynosły wówczas 433 zł.
Po II wojnie światowej nie konserwowany cmentarz popadł w ruinę i zarósł krzewami.

Opracowanie: Marek Kuna. Więcej o cmentarzach wojennych w gminie Bychawa w „Głosie Ziemi Bychawskiej”.

 

2013-07-25 przewodnik rowerowy osmolice bychawa krzczonow 550

pobierz przewodnik PDF 8,22MB

2013-07-25 szlak 1 750

2013-07-25 szlak 2 750

Kolor szlaku: żółty
Długość szlaku: 28 km
Rodzaj dróg: asfaltowe, gruntowe, szutrowe.
Przebieg szlaku: Osmolice – Iżyce – Bychawka Pierwsza – Bychawka Druga – Bychawka Druga Kolonia – Wincentówek – Bychawa – Wola Duża – Skawinek – Kosarzew Dolny Kolonia – Kosarzew Dolny – Kosarzew Górny – Zielona – Krzczonów.

 

Co można zobaczyc jadąc po szlku lub gdy się lekko z niego zboczy 

View the embedded image gallery online at:
http://www.bychawa.pl/dla-turystow.html?start=8#sigFreeIdf75f3d84e9

 


Prawie trzydziestokilometrowy szlak rowerowy Doliną Kosarzewki rozpoczyna się w Osmolicach (gmina Strzyżewice), przy drodze Żabia Wola – Piotrowice. Daje to w przyszłości możliwość rozbudowy szlaku i połączenia go z innymi z Lubelszczyzny. W Osmolicach znajduje się początkowy/końcowy symbol szlaku oraz schemat. Szlak prowadzi nas asfaltową drogą do Iżyc, a dalej do Bychawki Pierwszej. Po prawej stronie mijamy zabytkowy kościół pw. Wszystkich Świętych, po lewej – stary cmentarz z nekropoliami sławnych ludzi.
W Bychawce Drugiej rozpoczyna się najciekawsza część szlaku. Droga prowadzi nas przez las, doliną, tuż obok rzeki. Z jednej strony równina, z drugiej dość stroma skarpa. Widoki, szumiąca obok czysta woda i świeże leśne powietrze. To wszystko rekompensuje nam drobne niedogodności, jakie może stwarzać wyboista nawierzchnia drogi. Dojeżdżamy do Wincentówka, tu stromy podjazd i już znajdujemy się w niezbyt gęsto położonej wsi. Kolejne dwa kilometry to przejazd po równym (bardzo wygodna część szlaku). Mijany krajobraz jest typowo rolniczy.
W Wincentówku, zjeżdżając na chwilę ze szlaku, możemy zrobić krótką, ale ciekawą wycieczkę. Drogowskazy poprowadzą nas do wczesnośredniowiecznego grodziska w Zdrapach.
Po kilku minutach jazdy dojeżdżamy do Podzamcza. Mijamy oczyszczalnię i skręcamy w lewo. Po lewej płynie Kosarzewka, po prawej widzimy zalew. Tu możemy chwilę odpocząć lub coś zjeść. To również czas na zrobienie kilku krótkich wycieczek: możemy skręcić w lewo, by zwiedzić rezerwat roślinności stepowej „Podzamcze" lub w prawo, by obejrzeć ruiny zamku – pałacu.
Wjeżdżamy do miasta od jego najstarszej części. Po prawej mijamy zabytkowy kościół i wjeżdżamy główną ulicą Marszałka Piłsudskiego do ruchliwego centrum.

 

Zdjęcia z rajdu rowerowego 2013-07-28 (fragment Krzczonów - Bychawa)

View the embedded image gallery online at:
http://www.bychawa.pl/dla-turystow.html?start=8#sigFreeId834a8eebdc

 

Można odpocząć w pobliskim parku z fontanną.
Potem ruszamy dalej. Jedziemy na wschód, przejeżdżając przez ruchliwe miasto. Skręcamy w lewo w ul. Mickiewicza i po kilkuset metrach w prawo, w dość gęste zarośla, dalej poruszamy się dość wąską drogą gruntową. Jedziemy wsią Wola Duża, kiedyś Bychawska, cały czas obok lewego brzegu rzeki, mijamy liczne źródła i rozlewiska rzeczne, stare drewniane mostki i kładki. Zachwyca nas bogactwo przyrody: flory i fauny. Na łąkach w oddali żerują bociany. Mijamy zabudowania wsi Skawinek. Tu już droga szutrowa. Po około kilometrze dojeżdżamy do Kosarzewa Dolnego Kolonii. To wieś należąca jeszcze do gminy Bychawa, ale za chwilę dotrzemy do asfaltu i gminy Krzczonów. Drogą powiatową przejeżdżamy przez Kosarzew Dolny, Kosarzew Górny i Zieloną. Tu niebezpieczne przecięcie z drogą wojewódzką. Dojeżdżamy do centrum Krzczonowa ze sławnym w regionie rondem. Na placu przy szkole tablica informacyjna i znak koniec/początek szlaku.
Oprócz zaprojektowania i oznakowania szlaku rowerowego w terenie, w jego najciekawszych miejscach zostały umieszczone przez Urząd Miejski w Bychawie plansze informacyjne dla turystów. Tablice pojawiły się: przy ruinach zamku i w rezerwacie Podzamcze w Bychawie, przy cmentarzu i kościele w Bychawce oraz w okolicach grodziska w Zdrapach. Szlak w przyszłości będzie rozbudowywany, w planach jest budowa przystani rowerowej oraz zakup stojaków rowerowych.

 

Pierwszy odcinek szlaku Osmolice – Bychawa został otwarty 18 lipca 2010 roku. Drugi trzynastokilometrowy Bychawa – Krzczonów oznakowano wiosną 2012 r., a oddano do użytku 22 lipca 2012 r. Oznakowany został staraniem Urzędu Miejskiego w Bychawie (przy współpracy z UG Krzczonów – drugi odcinek) przez duet: Sławomira Juraszewskiego, specjalistę w dziedzinie turystyki rowerowej i pieszej na Lubelszczyźnie, i Marka Kunę, mieszkańca Bychawy, geografa, regionalistę i miłośnika turystycznych eskapad.

To pierwszy turystyczny szlak w gminie Bychawa. Wybór padł na rzekę Kosarzewkę, bo w jej dolinie leży miasto Bychawa. Przejażdżka okolicami to nie tylko aktywny wypoczynek, to również propozycja ciekawych miejsc do zwiedzenia; mijamy m.in. zabytkowe kościoły w Bychawce, Bychawie, Krzczonowie, grodzisko w Zdrapach, zalew Podzamcze, rezerwat przyrody.

M. Głazik/UM

 

Przewodnik M. Kuny po szlaku wyd. 2010 r.

Obejmuje pierwszy 13 km odcinek Osmolice - Bychawa


alt

Zdjęcia z otwarcia szlaku

View the embedded image gallery online at:
http://www.bychawa.pl/dla-turystow.html?start=8#sigFreeId936516f030więcej informacji o szlakach rowerowych na www.szlaki.lublin.pl  

„Bar u Saszy” Agnieszka i Mariusz Sawiccy

Bychawa, nad zalewem Podzamcze w obrębie ulic Zamkowej i Pileckiego
tel. 513696896
baruszaszy.bychawa.pl

 

Pizzeria „Fiesta” Sławomir Korba

Bychawa, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3
tel. 81 5660270

 

Pizzeria „Dragon” Renata Kryska

Bychawa, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18
tel. 81 5661036

 

Kawiarnia Artystyczna „Złota Lira”

Bychawskie Centrum Kultury
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34
tel. 815660124
www.ebck.pl

 

„Zielona Dolina” Leszek Zawiślak

Bychawa, ul. Pileckiego

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń lokalnych, pracy urzędu oraz burmistrza