Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32
Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2012)

Ryszard Sprawka – Związany Urzędem Miejskim w Bychawie od 1975 roku. W latach 1990-1998 pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bychawa. Zrealizował w tym okresie wiele ważnych dla gminy Bychawa inwestycji – dotyczą one przede wszystkim budowy dróg, poprawy warunków lokalowych oświaty i opieki zdrowotnej, przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, budowę wodociągów, wysypiska, kanalizacji, kotłowni olejowej. Dzięki staraniom podejmowanym przez R. Sprawkę została przeprowadzona telefonizacja gminy Bychawa. W latach 1994-1998 skomunalizowano m.in. ok. 30 ha gruntu i 12 budynków szkół podstawowych.

Ryszard Sprawka