Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

W dniu wczorajszym 29 czerwca 2016 o godz. 16.00 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyły się wybory do Gminnej Rady Seniorów oraz Zarządu tejże Rady. Radzie w najbliższej kadencji przewodniczyć będzie pani Ewa Rębecka, jej zastępcą będzie p. Cecylia Rachwał, sekretarzem – p. Teresa Szopa. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Bychawy Janusz Urban.

2016-06-29 wybory rady seniorow

 

W dniu wczorajszym 29 czerwca 2016 o godz. 16.00 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyły się wybory do Gminnej Rady Seniorów oraz Zarządu tejże Rady. Radzie w najbliższej kadencji przewodniczyć będzie pani Ewa Rębecka, jej zastępcą będzie p. Cecylia Rachwał, sekretarzem – p. Teresa Szopa. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Bychawy Janusz Urban.

2016-06-29 wybory rady seniorow

fot. Monika Głazik/UM Bychawa

 

Zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów do Rady weszło 15 osób, w tym:

przedstawiciel Rady Miejskiej w Bychawie

1) Jerzy Rybaczek – radny

 

przedstawiciel sołtysów Gminy Bychawa

2) Mirosław Grzesiak – sołtys Wandzina

 

przedstawiciel bychawskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych

3) Ewa Rębecka – przewodnicząca Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych

 

osoba wskazana przez Burmistrza Bychawy

4) Teresa Szopa – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie

 

Pozostałych 11 członków Rady zostało wybranych podczas tajnego głosowania:

5)  Jadwiga Grzesiak – 19 głosów

6)  Zofia Kula – 21

7)  Ryszard Kowalczyk – 17

8)  Tadeusz Rybaczek – 17

9)   Cecylia Rachwał – 17

10)  Barbara Geba – 18

11)  Teresa Michalewska – 15

12)  Marianna Jaruga – 15

13)  Stanisława Wójcik – 19

14)  Krystyna Plewa – 14

15)  Maria Mierzwa – 15

Powołanie Gminnej  Rady Seniorów ma na celu poprawienie komunikacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami miasta, w tym szczególnie seniorami. Seniorzy poprzez Radę otrzymali również prawo konsultowania danych dokumentów, zgłaszania uwag, zgłaszania własnych inicjatyw. Następne posiedzenie Rady odbędzie się najprawdopodobniej pod koniec wakacji.