Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32
2017-03-06 ofery szkolenie
Poniżej prezentujemy informacje zebrane z tablicy ogłoszeń dotyczące szkoleń, pracy, samozatrudnienia.
aktualizacja 2017-03-14
 

 

Projekt „Restart  II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”

Dla osób zarejestrowanych w PUP Lublin jako bezrobotne, które prowadziły już wcześniej działalność gospodarczą, tzw. restarterzy.

Co oferujemy?

 • indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenie działalności gospodarczej (6 godz.)
 • przyznanie środków finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22.000zł)
 • wsparcie pomostowe w postaci indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu bieżących problemów pojawiających się w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (4 godz.)

Kontakt w sprawie rekrutacji:  Łukasz Ipnar, e-mail: l.ipnar@puplublin.pl,  81-745 18 16 (wew.270), kom. 506-174-560 plakat

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim pragnie poinformować o realizacji kolejnego projektu - “ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”, w którym do udziału zaprasza osoby młode od 15 do 29 r.ż., pozostające bez pracy, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach, zwłaszcza nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu.

 

Celem projektu jest podniesienie szans młodych osób na zatrudnienie poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego podczas udziału w 4-miesięcznym stażu zawodowym.

W ramach Projektu “ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW” przewidziane są następujące szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –250 godz./ kwiecień-maj 2017/,

• Murarz-tynkarz – 240 godz. / kwiecień-maj 2017/,

• Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych – 184 godz. / wrzesień-październik 2017/,

• Fryzjer – 200 godz. / sierpień-wrzesień 2017/,

• Kucharz – 200 godz. / czerwiec-lipiec 2017 – I grupa, listopad-grudzień 2017-II grupa/,

• Operator żurawi przenośnych – 76 godz. / lipiec- sierpień 2017/,

• Operator koparko-ładowarki kl. III – 176 godz. /kwiecień-maj 2017/,

• Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godz. /czerwiec--lipiec 2017/.
 

Szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu  potwierdzającego zdobyte umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje.

W trakcie uczestnictwa w projekcie zapewniamy: stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/1 godz. udziału w szkoleniu) i stażowe (1500 zł. /1 mies.), materiały szkoleniowe, odzież ochronną, wyżywienie podczas szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu, a także badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
Projekt kierowany jest do mieszkańców następujących powiatów: kraśnickiego, janowskiego, a także, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego i świdnickiego.
 

KONTAKT DO BIUR PROJEKTU:

ul. Zamoyskiego 52

23-300 Janów Lubelski

tel. 15 871 75 36


ADRES STRONY WWW:


 

Chcesz mieć własną firmę?

Jesteś osobą powyżej 30 roku życia pozostającą bez pracy z terenu województwa lubelskiego?
Udział w projekcie to szansa dla Ciebie!
Co oferujemy dla Ciebie i Twojej firmy? 
Masz szansę otrzymać dotację do kwoty 41 000 zł, w tym:

 • bezzwrotną dotację do 23 000 zł na zakup wyposażenia firmy
 • roczne wsparcie finansowe do 18 000 zł w kwocie 1 500 zł miesięcznie
 • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy do spraw przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz w okresie 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.

więcej: http://centrum.kompass-consulting.pl/o-projekcie.html tel: 510 798 140


 

W imieniu Europejskiego Centrum Doradczo-Szkoleniowego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy nad realizacją projektu "Nowa praca nowe możliwości", którego głównym celem jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

W ramach realizowanego projektu oferujemy mieszkańcom województwa lubelskiego, bezpłatne szkolenia na:

 • Operator koparko-ładowarki III klasy
 • Pracownik obsługi biurowej
 • Spawacz MAG

Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenie z operatora koparko-ładowarki i spawacza MAG. Szkolenia te skierowane są głównie do mężczyzn, powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych nieprzerwanie przez 12 miesięcy w UP).

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 533 555 547 lub drogą mailową projekty@szkolypolskie.com.

plakat


 

Jeśli jesteś osobą BEZROBOTNĄ: zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub niepracującą i niezarejestrowaną w urzędzie pracy, ale poszukującą pracy i gotową do jej podjęcia,w wieku 30+, zamieszkującą teren jednego z powiatów: chełmski (grodzki i ziemski), hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, bialski (grodzki i ziemski), zamojski (grodzki i ziemski), lubelski (grodzki i ziemski)

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby odchodzące z rolnictwa czyli rolnicy lub członkowie rodziny rolnika w wieku 30 lat i więcej prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, zarejestrowani w ewidencji urzędów pracy jako, osoba bezrobotna.
 • osoby niepełnosprawne

osoby o niskich kwalifikacjach

Co oferujemy w ramach projektu?

1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

2. Szkolenie:

 • Monter izolacji i rusztowań budowlanych (110 h)

3. Staże zawodowe (3 miesiące) w wysokości 1750 zł brutto/miesiąc

4. Indywidualne pośrednictwo pracy

plakat


 

Jeśli jesteś osobą BIERNĄ ZAWODOWO lub NIEPRACUJĄCĄ I NIEZAREJESTROWANĄ W URZĘDZIE PRACY, ale poszukującą pracy
i gotową do jej podjęcia,
w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkującą teren powiatu lubelskiego (Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew ) ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety
 • osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Co oferujemy w ramach projektu?

1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

2. Szkolenia / kursy zawodowe

3. Indywidualne pośrednictwo pracy

4. Staże zawodowe (3 miesiące)

plakat


 

Uruchomiliśmy proces rekrutacji. Łącznie w projekcie wsparcie otrzyma 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) do 29 roku życia. Grupą docelową są osoby:
 • bierne zawodowo  
 • bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w UP 
 • długotrwale bezrobotne 
 • osoby niepełnosprawne 
 • mieszkańcy Powiatu lubelskiego (Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Wólka, Wojciechów, Strzyżewice, Niemce, Niedrzwica Duża, Zakrzew, Wysokie).

Uczestnikom oferujemy:

• Poradnictwo zawodowe połączone z IPD ( 2h/osoba)
• Szkolenia zawodowe płatne za godz. szkolenia 8,54 zł brutto (do wyboru jedno): 

- piekun/ka osoby starszej – 160 h

- animator/ka czasu wolnego – 177 h

- operator/ka koparko-ładowarki – 202 h

- spawacz mig/mag – 146 h

• 5 miesięczne płatne staże zawodowe (1311,69 zł brutto) dla wszystkich Uczestników
• Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników
 • Zwrot kosztów dojazdu.
Stąd też chcielibyśmy zapytać, czy jest możliwość umieszczenia plakatu promocyjnego na terenie Urzędu, a także czy w jakiś inny sposób są Państwo w stanie umieścić naszą ofertę np. na stronie Urzędu?
Poniżej link do strony projektu.

 

Celem głównym projektu jest podniesiona zdolność 144 osób (min. 79 kobiet i 65 mężczyzn) młodych, w tym osoby z niepełno sprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzieży NEET z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 zgodnie z zapisami SZOOP POWER, osób, które zamieszkują zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego na obszarze woj. lubelskiego, osiągnięta w okresie II.2017r.-IV.2018r. poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia Uczestników Projektu.

Uczestnikom projektu oferujemy:

• Opracowanie Indywidualnych Planów Działania

• Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

 Różnorodne szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem instytucji zewnętrznej: 

(Opiekun/ka os. starszej, Logistyk/spedytor, Spawacz metodą TIG, Pracownik obsługi biurowej z ECDL, Monter urządzeń energetyki odnawialnej ze szkol. uprawnienia elektryczne, Grafik komputerowy, Programista aplikacji, Organizator usług cateringowych, Sortowacz surowców wtórnych, Pomoc kuchenna, Specjalista ds. dietetyki).

 Płatne 3 miesięczne staże zawodowe

Uczestnikom zapewniamy:

• stypendium szkoleniowe, stażowe

• zwrot kosztów dojazdu

• catering podczas szkoleń

• profesjonalną kadrę wykładowców

• certyfikat