Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

praca, szkolenia, dotacje

 


logo lubelska-izba-rolnicza które obejmuje zagadnienia w zakresie:

 • działalności rolniczej i pozarolniczej w gospodarstwie rolnym (rozliczenia z US, podatki, obowiązki, zwolnienia itp.)
 • wyboru właściwej formy opodarkowania pozarolniczej działalności gospodarczej
 • podatku dochodowego w rolnictwie
 • rozliczenia podatku VAT w rolnictwie na zasadach ogólnych, (kiedy rolnik powinien podjąć decyzję o przejściu na zasady oólne)

Zajęcia będą prowadzone przez eksperta w tej dziedzinie, pana Romana Włodarza w dniu 13 grudnia 2012 roku o godzinie 9.00 w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej przy ul. Pogodnej 50A/2 w Lublinie

Szkolenie jest bezpłatne i obejmuje 6 godzin.

w celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o kontakt pod nr. tel. 81 443 60 75 do dnia 5 grudnia 2012 r. - decyduje kolejnosć zgłoszeń.

W odniesieniu do pisma z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego stosowania przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk oraz licznymi informacjami oszukanych przedsiębiorców przez firmy consultingowei doradcze jakie otrzymaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego zwracamy się z prośbą o ostrożność w korzystaniu z ofert odpłatnych publikacji poświęconych funduszom europejskim.

Nieuczciwe firmy consultingowo-doradcze oszukują przedsiębiorców chcących skorzystać z unijnych dotacji. Tym razem większość sygnałów dotyczy terenów wiejskich. Za poradniki, informatory i ulotki na temat funduszy europejskich każą sobie płacić nawet kilkaset złotych (ok. 250 zł).

W rzeczywistości są to kopie publikacji, które można otrzymać bezpłatnie.

 

Z upoważnienia

Dyrektor Departamentu  Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego

 

Marta Jankowska

 

W związku z możliwością uruchomienia na terenie Gminy bezpłatnych szkoleń współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zbieramy informacje o ewentualnym zapotrzebowaniu na szkolenia komputerowe mieszkańców miasta Bychawy i okolic.

Szkolenia skierowane są do osób pełnoletnich, posiadających maksymalnie średnie wykształcenie. Szkolenia będą w 100% bezpłatne. Zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek w każdym dniu szkolenia, egzaminy i certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Grupą priorytetową będą osoby w wieku 50+

Projekt będzie realizowany jesienią 2013 roku w kilku gminach województwa lubelskiego. Powodzenie projektu zależy od zainteresowania szkoleniami komputerowymi w poszczególnych gminach oraz uzyskaniu dotacji.

Jesteś zainteresowany/a – zadzwoń 81 718 42 50 lub wyślij wiadomość  na cnt2@zeto.lublin.pl

Planowane szkolenia:

 • obsługa komputera,
 • pracownik biurowy - komputerowy certyfikat ECDL start lub core,
 • obsługa pakietów biurowych,
 • grafika komputerowa,
 • bezpieczeństwo w internecie,
W dniu 12.03.2012 (poniedziłek) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzedu Miejskiego w Bychawie.
Tematy:
1. Oferta firmy DU PONT w ochronie zbóż, rzepaku i kukurydzy.
2. Odnawialne źródła energii - biogazownie, kolektory słoneczne, produkcja brykietu.
3. Oferta handlowa firmy Hurtownia Środków Ochrony Roślin - Krystyna Kuczyńska.
Zespół Doradztwa Roliczego w Bychawie organizuje szkolenie w dniu 3 lutego 2012 (piątek) o godzienie 10.00 w sali konferencyjnej Urzedu Miejskiego w Bychawie.

Tematy:
1. Technologia  uprawy zbóż na podstawie wyników z pół doświadczalnych w Pożogu.
2. Zalecenia agrotechniczne w uprawie rzepaku.
3. Oferta handlowa firmy PROGRES - CHEM ŚWIĆ
Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz osób poszukujących porady prawnej działających w ramach III sektora.

Projekt przewiduje szereg działań m.in.:
1. Szkolenia „Profesjonalizacja III sektora” dla 120 osób, zajęcia prowadzone w trybie wieczorowym i weekendowym,
- Zarządzanie organizacją: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, strategia rozwoju,
- Finanse, księgowość i fundusze UE dla NGO,
- Pozyskiwanie i aktywizacja członków,
- Aspekty prawne: zakładanie i funkcjonowanie NGO.
2. Spotkania z doradcami prawno-organizacyjnymi i finansowymi w siedzibie organizacji pozarządowych i siedzibie biura COP.
3. Opracowanie kompleksowego Indywidualnego Planu Rozwoju organizacji
4. Spotkania aktywizujące nt. tworzenia nowych inicjatyw obywatelskich
5. Działania informacyjne i pomoc dla NGO w ramach biura COP
6. Opracowanie i wydanie przewodników po organizacjach pozarządowych z terenu każdego powiatu woj. lubelskiegoProjekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz osób poszukujących porady prawnej działających w ramach III sektora.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.cop.lubelskie.pl

Podstawowe informacje

Projekt Mikro i Mała firma w sieci Internet realizowany jest w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W ramach Projektu organizowane będą 96 godzinne kursy obejmujące wykłady, warsztaty i ćwiczenia zawierające techniczne i merytoryczne aspekty potrzebne do stworzenia i administrowania stroną WWW, umiejętnego posługiwania się programami grafiki komputerowej oraz technikami marketingu i promocji z wykorzystaniem Internetu.

JAK
STWORZYĆ, ZARZĄDZAĆ I PROMOWAĆ
SWOJĄ STRONĘ WWW?

Zapraszamy na cykl szkoleń aż w 80 % współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej organizowanych w Lublinie, Białej Podlaskiej i Zamościu, których głównymi modułami są:

1. Projektowanie stron WWW
2. Grafika komputerowa
3. CMS w praktyce
4. Narzędzia marketingu i promocji w Internecie

Adresaci szkolenia

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy:

 przedsiębiorców oraz ich pracowników z woj. lubelskiego (mających tutaj siedzibę, oddział lub filię)  z sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

PROGRAM

I) PODSTAWY PROJEKTOWANIA STRON WWW

1. Internet a przemysł czasu wolnego – standardy, tendencje, przewidywane kierunki rozwoju 1 H
2. Co to jest CMS (system zarządzania treścią), do czego służy i dlaczego warto z niego skorzystać? 1H
3. Najpopularniejsze CMS-y - różnice. Czym się kierować przy wyborze? 1H
4. Warsztat pracy webmastera 1H
5. Planowanie struktury i zawartości strony 1H
6. Podstawy XHTML 3 H
7. Postawy CSS 4 H
8. Budowa pierwszej strony tymczasowej 8 H
9. Dodawanie stylów do pierwszej strony www 3 H
10. Przedstawienie innych przykładowych technologii webowych 1 H

II) GRAFIKA KOMPUTEROWA

1. Wizerunek Firmy w Internecie 2 H
2. Od czego zacząć tworzenie projektu strony internetowej? Planowanie struktury i organizacja elementów na stronie internetowej, rodzaje layoutów, tendencje i trendy w projektowaniu 4 H
3. Tworzenie elementów graficznych , dodawanie tła, elementów nawigacji (tworzenie menu, przycisków, paneli), umieszczanie obrazków 4 H
4. Umieszczanie tekstu w projekcie, dodawanie i przekształcanie elementów tekstowych – tytuł, nawigacja, dłuższe partie tekstu zastępczego, wybór czcionki odpowiedniej do Internetu 4 H
5. Przygotowywanie zdjęć na stronę internetową, podstawy korekcji obrazów 5 H
6. Jak uatrakcyjnić grafikę na stronie internetowej? 3 H
7. Przenoszenie projektów graficznych do internetu 2 H

III) CMS W PRAKTYCE

1. Instalacja i podstawowa konfiguracja CMS
2. Podstawy obsługi CMS
3. Wygląd serwisu – motywy, edycja zawartości serwisu
4. Wprowadzamy zawartość na naszą stronę
5. Wybrane funkcjonalności - instalacja dodatków
6. Wordpress – źródła informacji i dokumentacja
7. Administracja CMS-em

IV) NARZĘDZIA MARKETINGU I PROMOCJI W INTERNECIE

1. PR jako narzędzie kształtowania informacji tworzących pozytywny wizerunek z Firmą 3 h
2. Pozycjonowanie strony internetowej (SEO) 5 h
3. Pozyskiwanie linków zewnętrznych 3 h
4. SEM – płatna reklama np. Google Adwords 3 h
5. E-commerce 3 h
6. Inne formy marketingu i promocji w internecie 2 h
7. Prawne aspekty działań reklamowych w Internecie 1 h
8. Mierzenie skuteczności działań internetowych 2 h
egzamin

 

ŁĄCZNIE GODZIN 96

Warunki uczestnictwa

 

 

Rezerwacja miejsca na kurs odbywa się poprzez zgłoszenie on-line na stronie: www.efs.seka.pl lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu.

O przyjęciu na szkolenie decydują następujące kryteria:

Kryterium I - dostarczenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów - do pobrania na stronie projektu - (zgodnie z wytycznymi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) w wersji papierowej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Kryterium II - projektodawca uwzględni pierwszeństwo przystąpienia do projektu kobietom - dla nich zagwarantowane będzie 60% miejsc.

Kryterium III - projektodawca uwzględni pierwszeństwo przystąpienia do projektu mikro przedsiębiorstwom - dla nich zagwarantowane będzie 60 % miejsc.

Kryterium IV - kolejność zgłoszeń - wówczas gdy liczba zgłoszeń spełniająca pierwsze trzy kryteria przewyższać będzie liczbę miejsc na dane szkolenie (data i godzina dostarczenia wszystkich, wymaganych dokumentów do biura projektu).

Opłata za kurs

SZKOLENIE AŻ W 80 % WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ!!!

Wkład Uczestnika wynosi tylko 20 % wartości szkolenia: Ok. 475.78 zł / osobę

rejestracaja pod linkiem: https://efs.seka.pl/pl/495/zgloszenie?kurs=115&miasto=24&tid=3479&lm=1

Aktualne oferty do zbioru winogron we Francji oraz zbioru truskawek w Wielkiej Brytanii.

Agencja Pośrednictwa Pracy Matt-Job działająca na podstawie certyfikatu Marszałka Województwa Podkarpackiego nr 2586. Posiadamy również licencję brytyjską GLA, nr rejestru AGEN0003 i jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). Naszą specjalnością są prace sezonowe w rolnictwie w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i we Włoszech. Dysponujemy bazą sprawdzonych pracodawców, którą co roku rozszerzamy o nowe firmy.


 
 
 
Zbiory truskawek Wielka Brytania
 

 

Osoba kontaktowa:

 

Adrian Bilski, Monika Paluch
Adres farmy:

 

Agencja Pośrednictwa Pracy Matt-Job

 

Kościuszki 31
38-200 Jasło
Telefon:
13 446 32 95
Fax:
13 446 32 95
Adres e-mail:
 
Strona:
 
 
 
 
 
Warunki pracy
 

 

Rodzaj pracy

 

Praca przy zbiorach truskawek gruntowych tunelowych oraz inne prace związane z uprawą tych owoców.

Wymagania:
 

Wiek do 45 lat, dobry stan zdrowia (brak problemów z kręgosłupem), silna motywacja do pracy, bez znajomości języka.  

 

Dni pracy w tygodniu:

 

Średnio 5-6 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Godziny pracy zależne są od pogody i jakości wysypów i mogą się zmieniać.

Płaca:

W każdy piątek na konto angielskie otwierane dla każdego pracownika.

 

Naliczanie wypłat:

 

Praca wykonywana jest w systemie akordowym, przy czym pracodawca zachowuje minimalną ustawową płacę w Anglii, która wynosi

5,81 GBP/godz. brutto.
 
Zakwaterowanie
 

 

Rodzaj zakwaterowania:

 

4-6 osobowe przyczepy kempingowe i portkabiny.
Noclegi:
Pokoje 2-4 osobowe

 

Węzeł sanitarny:

 

Łazienki z prysznicami i ubikacje w osobnym murowanym budynku

Kuchnia/gotowanie:

Kuchenka elektryczna lub gazowa i lodówka w każdej przyczepie.

 

Rzeczy, które należy zabrać ze sobą:

 

Śpiwór/Koc                                              Poduszka

Gumowce                                             Przybory i naczynia kuchenne                                         

Płaszcz przeciwdeszczowy                       4 zdjęcia

 

Opłata za kwatery:

 

31,57 GBP/tydz.

 

Dodatkowe opłaty:

 

Opcjonalnie 10,10 GBP/tydz. za udogodnienia typu: dojazdy do sklepu na zakupy, dostęp do Internetu, pomoc w otwarciu konta, pomoc w wypełnianiu wszelkiej dokumentacji, odbiór i dowóz do dworca, itd.     

(dokładny opis wszystkich udogodnień w Szczegółach zatrudnienia).

 

Depozyt zwrotny:

 

50,00 GBP kaucji zwrotnej na wypadek zniszczenia mienia. Depozyt pobierany jest z 2 i 3 wypłaty (po 25 GBP) i zwracany po zakończeniu kontraktu przy odbiorze kwatery

 

Koszt wyjazdu:

 

550 zł przejazd Polska - Anglia i 210 zł tłumaczenia dokumentów


 

Termin wyjazdu

 

 

25 sierpień

  


 
ZBIORY WINOGRON WE FRANCJI
 
Osoba kontaktowa:
 
MONIKA PALUCH, ADRIAN BILSKI
 
Adres firmy:

 

Agencja Pośrednictwa Pracy Matt-Job

 

Kościuszki 31
38-200 Jasło
Telefon:
13 446 32 95
Fax:
13 446 32 95
Strona:
www. matt-job.pl
 
 
Warunki pracy
 
 OFERTA TYLKO DLA OSÓB ZE ŚREDNIĄ ZNAJOMOŚCIĄ FRANCUSKIEGO !!!
Rodzaj pracy:
Zbiór winogron.
Długość trwania kontraktu:

8 - 13 dni. Zależne od pogody. Kwota, którą można odłożyć za okres 8 dni po odliczeniu kosztów wyjazdu (285 zł) i kosztów zakwaterowania za 8 dni (57 Euro) to ok. 1.300 zł netto.

Godziny pracy:
Najczęściej 8 godzin dziennie – zależne od pogody.
Wymagania:

1 zdjęcie, zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia. Zaświadczenie o ubezpieczeniu minimum 30 dni poprzedzających planowany termin wyjazdu (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, o rejestracji w Urzędzie Pracy).    

Płaca:
Całość po zakończeniu kontraktu.
Naliczanie wypłat:

Stawka godzinowa. Minimalna płaca ustawowa we Francji wynosi 8,86 Euro/godz. brutto (ok. 7.00 Euro netto)

 
Zakwaterowanie i transport do pracy
 
Rodzaj zakwaterowania:

Domki kempingowe na polu kempingowym.

Sanitariat:

Każdy domek posiada własną toaletę i prysznic. Na kempingu dodatkowo dostęp do wspólnych toalet i prysznicy.

Kuchnia/gotowanie:
 

Pracodawca zapewnia 1 ciepły posiłek dziennie (w południe). Śniadania i kolacje we własnym zakresie. Każda kwatera posiada własną kuchnię wyposażoną w mikrofalówkę, lodówkę, czajnik i 4 palnikową kuchenkę.

Transport do pracy:
Autokarem - na koszt pracodawcy.
Rzeczy, które należy zabrać:

Śpiwór, prześcieradło, poduszka        

Ciepłe solidne ubranie robocze                                          

Płaszcz przeciwdeszczowy                       

Ok. 57,00 Euro na czynsz za 10 dni zakwaterowania (płatne z góry)             

Opłata za kwatery:
Od 5,70 Euro na dzień od osoby.
Inne opłaty:
Brak
Usługi dodatkowe:

Po zakończeniu kontraktu istnieje możliwość  jednodniowej wycieczki do Paryża w cenie ok. 12,00 € (w tym przejazd do Paryża i transport po Paryżu). Minimalna ilość osób 35.

Koszt wyjazdu:
250 zł – przejazd w obie strony
35 zł – pełne ubezpieczenie PZU Wojażer na 10 dni
 

 

Termin wyjazdu: około połowy września – na wezwanie pracodawcy

 

 

Wymagana pełna dyspozycyjność od 10 września do 8 października

 

 
W dniu 30 czerwca 2010 o godzinie 10 w Lubelskiej Izbie Rolniczej na ul. Pogodnej 50A/2 odbędzie się szkolenie dla rolników. Poroszne będę tematy: modernizacja gospodarstw rolnych, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, scalanie gruntów.
Organizują: Lubelska Izba Rolnicza we współpracy z ARiMR oraz Urzędem Marszałkowskim w Lublinie
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo - informacyjne, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia (wtorek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 22.
Szkolenie poświęcone będzie omówieniu praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, źródeł pomocy finansowej i rzeczowej znajdujących się poza obszarem działania pomocy społecznej, możliwościach wsparcia pracodawców.

Więcej: Pomoc  dla niepełnosprawnych - spotkanie szkoleniowe

Bezpłatne szkolenia DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Z UWZGLĘDNIENIEM FINANSOWEGO ROZLICZANIA PROJEKTÓW I ZASTOSOWANIA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (120 GODZIN)
 • PŁACE I PRAWO PRACY W PRAKTYCE (72 GODZINY)
 • ZATRUDNIENIE I PŁACE W KONTEKŚCIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (74 GODZINY)
 • ZATRUDNIENIE I PŁACE (60 GODZIN)
 • KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH (125 GODZIN)
 • INNE: W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NP. EXCEL DLA KSIĘGOWYCH PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Więcej: Bezpłatne szkolenia dla osób po 50.

Szkolenia dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki od 1 czerwca 2008 roku realizuje projekt „Dla zdrowia i urody życia II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do 40 bezrobotnych matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, mieszkających na terenie powiatu lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, puławskiego i miasta Lublin.

Celem projektu jest aktywizacja matek oraz podniesienie ich konkurencyjności na otwartym rynku pracy. Kobietom oferujemy bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach:
- obsługa komputera i Internetu,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą,
- specyfika działań organizacji pozarządowych,
- warsztaty psychologiczne,
- warsztaty z aktywnych metod poszukiwania pracy
- warsztaty z autoprezentacji,
- kurs prawa jazdy kat. B
- zawodowych: administracyjno – biurowe, fryzjerstwo – stylizacja, księgowość, specjalistyczne do wyboru.

Uczestniczki projektu skorzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego. Umiejętności nabyte podczas szkoleń powinny umożliwić im dostosowanie czasu pracy do własnych obowiązków rodzinnych. Zapewniamy również zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, obiad oraz opiekę nad osobą zależną.

Zapisy na szkolenia będą prowadzone do 30 września 2008 roku w siedzibie projektu.
Szkolenia będą trwać od października 2008 roku do listopada 2009 roku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt:

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
20-043 Lublin, ul. Al. Racławickie 44 D

Biuro projektu:
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30
Tel/fax: 081 533 10 22
e-mail: kobiety@lfoon.lublin.pl


Więcej: Szkolenie dla matek

informacjaJAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ
- to nie takie trudne jak ci się wydaje - sam potrafisz - czytaj przewodnik krok po kroku
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność sezonową (wakacyjną) podlega takim samym obowiązkom podatkowym jak osoba prowadząca działalność gospodarczą w sposób ciągły.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

krok 1
- zarejestrowanie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie miasta/gminy w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
krok 2
- wystąpienie do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON
krok 3
- zgłoszenie do ZUS w celu odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
krok 4
- założenie firmowego rachunku bankowego
krok 5 obowiązki wobec fiskusa...

Więcej: Własna firma na okres wakacji

„18-24. Czas na samodzielność”ImageImage

  Celem głównym projektu jest: aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez jej powrót do systemu edukacji, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Projekt ma doprowadzić do większej inkluzji społeczno – zawodowej młodych osób i ułatwić im wejście w dorosłość.

Więcej: Szkolenia dla młodzieży

- grafika komputerowa,
- pracownik kadrowo-płacowy z obsługą sekretariatu,
- bukieciarstwo i aranżacje roślinne z obsługą kasy fiskalnej,
- pielęgniarstwo rodzinne, przewklekłe, chorych i niepełnosprawnych z językiem angielskim,
- opracowywanie i realizacja projektów europejskich z językiem angielskim.

Więcej: Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych kobiet