Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

2015-05-13 ekologicznie

Gmina Bychawa wraz z pozostałymi uczestnikami tj: Szkołą Podstawową w Bychawie, Szkołą Podstawową w Bychawce  im. Kajetana Koźmiana, Szkołą Podstawową w Starej Wsi Drugiej, Szkołą Podstawową w Woli Gałęzowskiej, Gimnazjum Nr 1w Bychawie,  Bychawskim Centrum Kultury oraz prasą lokalną „Głos Ziemi Bychawskiej”  przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  w  maju i kwietniu bieżącego roku zrealizowała zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwąEkologia nie jest mi obca”.

 

Zadanie to składało się z dwóch części i obejmowało zrealizowanie konkursu wiedzy o tematyce ekologicznej pod nazwą „Ekologia na co dzień, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz przeprowadzenie terenowej edukacji ekologicznej, poprzez przejście uczestników konkursu ścieżką edukacyjną.

 W ramach konkursu zaplanowano zakup nagród dla wszystkich uczniów biorących udział  w konkursie wiedzy ekologicznej, dla tych którzy wykazali  się największą posiadaną wiedzą z zakresu ekologii przewidziano zorganizowanie wyprawy do Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim. W terenowej grze edukacyjnej wzięło udział 100 uczniów wraz z opiekunami.

Pod okiem przewodników z „Bagiennego Bractwa Obserwatorów” przeprowadzona została gra edukacyjna z wykorzystaniem  Wystawy Przyrodniczej i ścieżki dydaktycznej w arboretum przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim. Uczestnicy otrzymali  arkusze z pytaniami i próbowali znaleźć odpowiedzi związane z Lasami Janowskimi, jednocześnie przemieszczając się alejkami arboretum na „pendzokach” (rowerach).

 Celem zadania było wzbogacenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, którą na co dzień wykorzystują uczniowie oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony ekosystemów najbliżej okolicy.

Podsumowanie konkursu a także wręczenie nagród laureatom odbyło się

w Bychawski Centrum Kultury. Nagrody wręczyła  Pani Magdalena Kostruba Zastępca Burmistrza Bychawy, dziękując wszystkich za współpracę i zaangażowanie przy realizacji zadania .