Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

logo RPO 550 

W dniach 1.10.2012 r. – 31.12.2012 r. Gmina Bychawa w partnerstwie z OSP w Woli Dużej będzie realizować w ramach programu POKL, projekt OSP- Szkoła dla życia.

W ramach projektu 36 strażaków ochotników z terenu Gminy Bychawa zostanie przeszkolonych w kierunku – Ratownik medyczny i uzyska prawo udziału w akcjach ratowniczych.

 

Na realizację projektu partnerzy uzyskali 100 % dofinansowania w kwocie ponad 41 tyś. zł

Program kursu obejmuje 66 godziny dydaktyczne - 41godzin teorii, 25 praktyki. Podstawa prawna tego szkolenia jest zawarta w rozporządzeniu ministerstwa zdrowia i opieki społecznej - Dz.U Nr 191, poz. 1410. Projekt skierowany do OSP w Gałęziowe, Woli Dużej, Bychawki II i Starej Wsi II. W przypadku niewykorzystania miejsc przez te OSP przewiduje się nabór uzupełniający wśród członków pozostałych jednostek OSP Gminy Bychawa.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dojazd do miejsca realizacji szkolenia (Praktyka - remiza w Woli Dużej, teoria – Urząd Miejski w Bychawie) na koszt własny. Zajęcia realizowane będą w systemie zjazdów weekendowych od 19 października do 16 grudnia. Uczestnikowi przysługuje w dniu zajęć gorący posiłek.

Zgłoszenia przyjmuje Pan Paweł Winiarczyk, sekretarz gminnego związku OSP i jednocześnie pracownik Urzędu Gminy do dnia 4.10.2012 r.

 

 

 

Zakres i tematyka projektu

Kursem skierowany do członków OSP z gminy Bychawa. Jest to kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy zakończony egzaminem końcowym.

 

Słuchacz zapoznaje się m.in. z wiadomościami dotyczącymi:

 1. Organizacji ratownictwa.
 2. Bezpieczeństwa własnego i miejsca akcji.
 3. Zestawu ratowniczego.
 4. Anatomii i fizjologii człowieka.
 5. Postępowania w nieprzytomności.
 6. Resuscytacji.
 7. Defibrylacji (AED).
 8. Wstrząsu.
 9. Nieurazowych stanów nagłych, np. ataki serca, udary mózgu, itp.
 10. Urazów mechanicznych.
 11. Urazów chemicznych.
 12. Taktyki działań ratowniczych, zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych.
 13. Ewakuacji.
 14. Symulacji.
 15. Psychologicznych aspektów działań ratowniczych.

  

Charakterystyka obszaru i potrzeba realizacji projektu

Wypadki rolnicze, pożary, wypadki drogowe – zdarzenia losowe w których życie ludzkie zależy od szybkości i umiejętności reakcji sąsiadów. Na terenie Gminy Bychawa (Gm.) jest wiele instytucji czuwających nad bezpieczeństwem, ale skoncentrowanych w mieście. Teren gminy jest rozległy, umiejętności mieszkańców w zakresie chociażby udzielania I pomocy niewielkie. Jest za to 15 jednostek, ale tylko jedna OSP - Stara Wieś II jest w KSRG, którego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Kolejne dwie jednostki aspirują do wpisania ich w (KSRG) Krajowy System Ratowniczo- gaśniczy: OSP Bychawka II to 36 ochotników (w 12 kobiet), 4 samochody, duża strażnica i OSP Gałęzów - duża strażnica, 2 samochody 24 ludzi.

W Gminie Bychawa w 2010 r. odnotowano 96 zdarzeń z udziałem OSP. (18 pożarów,78 innych - głównie wypadki). OSP brały udział w akcji powodziowej w rejonie Wilkowa. Liczba jednostek OSP w Gminie - 15  Liczba strażaków ochotników – 293 członków czynnych z czego 14 Kobiet. Wyposażenie w szt: sam. ciężarowe (9), sam. transportowe (5), osprzęt w tym: zestawy hydrauliczne ratownictwa drogowego (3).

 

Realizatorzy Projektu

OSP w Woli Dużej w partnerstwie z Gminą Bychawa. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dużej wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnego statutu.Celem Związku jest w szczególności działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

 

                       

 

Uwaga!!! ZMIANA HARMONOGRAMU Kursu

Na prośbę Druhów zajęcia z niedzieli 25.XI przeniesione na 15XII

Wszystkie zmiany na czerwono!!!

 

Harmonogram spotkań Grup ABC

Dzień

Data

Godzina

Miejsce

Piątek

19.10.2012

14.30-18:30(teoria)

sala konferencyjna

sobota

20.10.2012

10:00 - 17:15(teoria)

sala konferencyjna

niedziela

21.10.2012

9:00 - 16:15(teoria)

sala konferencyjna

sobota

17.11.2012

8:55-13:30

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

18.11.2012

13:00-18:30

strażnica OSP Wola Duża

piątek

23.11.2012

14.45-19:30 (teoria)

sala konferencyjna

sobota

24.11.2012

8:55-13:30

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

25.11.2012

Na prośbę Druhów - zajęcia przeniesione na sobotę 15.12

sobota

1.12.2012

8:55-13:30

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

2.12.2012

13:00-18:30

strażnica OSP Wola Duża

sobota

8.12.2012

8:55-13:30

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

9.12.2012

13:00-18:30

strażnica OSP Wola Duża

sobota

15.12.2012

8:55-11:15

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

16.12.2012

Wg wskazań komisji egzaminacyjnej

strażnica OSP Wola Duża

Harmonogram spotkań Grup DEF

Dzień

Data

Godzina

Miejsce

Piątek

19.10.2012

14.30-18:30(teoria)

sala konferencyjna

sobota

20.10.2012

10:00 - 17:15(teoria)

sala konferencyjna

niedziela

21.10.2012

9:00 - 16:15(teoria)

sala konferencyjna

sobota

17.11.2012

13:00 – 18.30

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

18.11.2012

8.55-13.30

strażnica OSP Wola Duża

piątek

23.11.2012

14.45-19:30 (teoria)

sala konferencyjna

sobota

24.11.2012

13:00 – 18.30

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

25.11.2012

Na prośbę Druhów - zajęcia przeniesione na sobotę 15.12

sobota

1.12.2012

13:00-18:30

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

2.12.2012

8:55-13:30

strażnica OSP Wola Duża

sobota

8.12.2012

13:00-18.30

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

9.12.2012

8:55-13.00

strażnica OSP Wola Duża

sobota

15.12.2012

13:30-15:50

strażnica OSP Wola Duża

niedziela

16.12.2012

Wg wskazań komisji egzaminacyjnej

strażnica OSP Wola Duża


 

Lista uczestników Projektu  realizowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego  przez OSP w Woli Dużej w partnerstwie
z Gminą Bychawa z podziałem na grupy ćwiczebne

Grupa

Nazwisko / Imię

OSP

A

Ozimek Michał

OSP Gałęzów

 

Tudrujek Sylwester

 

Okal Andrzej

 

Sankowski Mariusz

 

Tudrujek Sławomir

 

Tudrujek Dominik

B

Korba Łukasz

OSP Wola Duża

Dyś Stanisław

Michalczak Damian

Korba Patrycja

Znój Stanisław

Mańkowski Dariusz

c

Korba Katarzyna

 

Korba Erwin

 

Korba Ernest

Mróz Łukasz

OSP Stara Wieś Druga

Dudka Grzegorz

Dudka Tomasz

D

Chromczak Kamil

OSP Bychawka Druga

Samborski Adriusz

Palczewski Tomasz Marek

Ładoszek Krzysztof

Ładoszek Magda

Klimek Agnieszka

E

Malec Adrian

 

 

Krusińska Anna

 

 

Psujek Ewelina

 

 

Rosołowska Agata

 

 

Rosołowski Ryszard

 

 

Wójcik Jolanta

 

F

Sobiegraj Mariusz

 

Krzykała Paweł

OSP Bychawka Pierwsza

Krzykała Andrzej

 

Fijołek Tomasz

OSP Wola Gałęzowska

Mazurek Marek

OSP Zaraszów

Studziński Damian

OSP Kolonia Zaraszów
www.efs.gov.pl www.efs.lublin.pl