Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Projekty i inwestycje

 

W ramach zadania wykonano 2,52 km sieci kanalizacji wzdłuż ulic 11 Listopada, Wyspiańskiego, Reja i przy ul. Zamkowej. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej docelowo podłączyć można 156 osób.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, kwota dofinansowania to 591 986,90 zł. Natomiast całkowita wartość zadania to ok. 789 718,66 zł.

2015-10-14 650x400

i wodociągów przy ulicy 11 Listopada w Bychawie i w Bychawce Trzeciej jest w trakcie realizacji. Do tej pory wykonano sieć główną wzdłuż ulic 11 Listopada i Wyspiańskiego; trwają prace przy ul. Zamkowej oraz prowadzone są prace wykończeniowe. Zakończenie projektu planowane jest na dzień 21.08.2015 r.

2015-08-10 kanalizacja Rejon Podzamcze


Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska. Kwota dofinansowania to 591 986,90 zł, natomiast całkowita wartość zadania to 789 718,66 zł.

W kwietniu br. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcza” w Bychawie wraz z budową wodociągu przy ul. 11 Listopada w Bychawie i Bychawce Trzeciej.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „EKOMEL” Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego. Zaplanowany do wykonania zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 1928,5 mb zlokalizowanej w ulicy St. Wyspiańskiego i części ulic 11 Listopada i Zamkowej w Bychawie. Wartość zadania to kwota ok. 789 718,66 zł. Dofinansowanie uzyskane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska to kwota 591.986,90 złotych. Planowana data zakończenia zadania 21.08.2015 r.

2015-04-14

Więcej artykułów…

 1. Rozpoczęliśmy odczyty energii słonecznej!
 2. Ważne informacje dla użytkownika instalacji solarnej
 3. Zapraszamy na spacer badawczy do parku „za kościołem”
 4. KONSULTACJE SPOŁECZNE - DRUGA ANKIETA ON-LINE
 5. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Bychawa
 6. Ankieta - konsultacje społeczne
 7. Trwają konsultacje wyglądu parku w piątek 1 sierpnia
 8. Konsultacje społeczne dotyczące parku przy ul. 11 Listopada
 9. Prezentacja projektu "Dobry start w przyszłość" wykonana przez uczniów SP Bychawka
 10. Prezentacja - kolektory słoneczne
 11. Prezentacja projektu "Dobry start w przyszłość" wykonana przez uczniów SP Bychawa
 12. Bychawka. Realizacja projektu edukacyjnego "Dobry start w przyszłość"
 13. Święto Szkoły w Bychawce. Podsumowanie projektów: termomodernizacja budynku szkoły i edukacyjnego "Dobry start w przyszłość"
 14. Rozpoczęły się montaże "solarów"
 15. Kiedy będzie „woda ze słońca”?
 16. Konsultacje społeczne w naszym mieście. Spotkanie 14 kwietnia w bibliotece
 17. Harmonogram instalacji "solarów"
 18. 12 lutego spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy mają podpisane umowy na montaż instalacji solarnych
 19. Umowa na wykonanie 628 instalacji solarnych podpisana!
 20. Projekt „Bychawa i Czosnów konsultują”
 21. Połknęli tanecznego bakcyla
 22. Projekt „Na Własne Konto” - skierowany do gimnazjalistów
 23. "Solary" w Gminie Bychawa - rusza realizacja projektu
 24. Lista osób zakwalifikowanych do projektu
 25. Ogłoszenie naboru do projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa
 26. informacja o projekcie
 27. Trwa modernizacja szkół i urzędu
 28. Rowerowe Pożegnanie Lata - 29 września
 29. Szlak rowerowy na antenie radia
 30. Termomodernizacja w toku
 31. Regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie „Dobry start w przyszłość” – działanie 9.1.2
 32. Przewodnik po szlaku rowerowym Doliną Kosarzewki
 33. Szlak rowerowy "Doliną Kosarzewki" na bilbordzie
 34. Promujemy szlak w lokalnej prasie
 35. Od 21 czerwca kampania reklamowa szlaku rowerowego "Doliną Kosarzewki"
 36. OSP - Szkoła dla życia
 37. Start projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Bychawa
 38. Projekt informatyzacji Urzędu dobiegł końca
 39. I już wkrótce e-urząd.
 40. Już jest bezpłatny bezprzewodowy internet w centrum miasta
 41. Największa inwestycja drogowa ostatnich lat
 42. Rozstrzygnięto przetarg na informatyzację Urzędu
 43. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa
 44. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka aktualizacja 2
 45. Aktualizacja 2: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 46. Aktualizacja 2: Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka
 47. Aktualizacja: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 48. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka - aktualizacja
 49. Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących
 50. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka