Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Projekty i inwestycje

 

2016-09-08 projekt UE kosarzew 650

Gmina Bychawa przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107230L Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, warunków życia mieszkańców oraz poprawa dostępności do usług publicznych i miejsc pracy poprzez przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 107230L o długości 2749 mb oraz skrócenie czasu przejazdu poprzez budowę nowej nawierzchni. Przebudowa drogi przyczyni się do polepszenia dojazdu do dróg powiatowych nr 2287L i 2285L oraz do obiektów użyteczności i gospodarstw rolnych.

W chwili obecnej jesteśmy już po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego wyłoniony został wykonawca robót Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lublinie.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania obejmie Krzysztof Rymarz.

Całkowity koszt zadania to 879 621,95 zł. w tym:

- nadzór inwestorski – 8 277.77 zł

- kwota dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 to kwota – 559 703,44 zł

2016-09-08 projekt UE kosarzew fot 650

W dniu 4 lipca 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Bychawa została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię  odnawialną i w oszczędzanie energii” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacją która zostanie zrealizowana w ramach tego programu będzie „Przebudowa drogi gminnej nr 107230 L Kosarzew Dolny-Kolonia Romanów” na odcinku o długości:  2,749 km. Zaplanowana całkowita wartość zadania to kwota: 1.335.969,47 zł 

2016-09-08 projekt UE kosarzew 650

WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE GMINY BEŁŻYCE, BYCHAWA I ZAKRZEW W POWIECIE LUBELSKIM.

 

KORZYŚCI PROJEKTU

Aktualne statystyki na dzień 07-01-2016

 

Aktualne statystyki na dzień 07-01-2016

GminaIlość instalacjiBiomasaSolarŁącznie
Zakrzew 230 2 (351029 kWh) 228 (933302 kWh) 1284331
Bychawa 402 2 (201500 kWh) 400 (1969417 kWh) 2170917
Budynki użyteczności publicznej 8 0 8 (255913 kWh) 255913
SUMA: 640 4 (552529 kWh) 636 (3158632 kWh) 3711161 (kWh)

 

Szacowane oszczędności (3711161 kWh)

Sposób wytwarzania energiiOszczędność (zł)
ZakrzewBychawaBełżyceWszystkie
Drewno Kocioł na pelety (spr. 88%) 231179.58 390765.06 46064.34 668008.98
Kocioł na drewno (spr. 80%) 154119.72 260510.04 30709.56 445339.32
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne akumulacyjne 488045.78 824948.46 97246.94 1410241.18
Pompa ciepła powietrzna (COP=3,0) 256866.2 434183.4 51182.6 742232.2
Pompa ciepła gruntowa (COP=4,0) 154119.72 260510.04 30709.56 445339.32
Gaz ziemny Kocioł kondensacyjny (spr. 104%) 269709.51 455892.57 53741.73 779343.81
Kocioł tradycyjny (spr. 85%) 321082.75 542729.25 63978.25 927790.25
Kocioł starego typu (spr. 70%) 385299.3 651275.1 76773.9 1113348.3
LPG Kocioł kondensacyjny (spr. 104%) 552262.33 933494.31 110042.59 1595799.23
Olej opałowy Kocioł kondensacyjny (spr. 100%) 488045.78 824948.46 97246.94 1410241.18
Kocioł tradycyjny (spr. 88%) 552262.33 933494.31 110042.59 1595799.23
Węgiel Kocioł na ekogroszek (spr. 75%) 218336.27 369055.89 43505.21 630897.37
Kocioł zasypowy miałowy (spr. 60%) 166963.03 282219.21 33268.69 482450.93
 

ILOŚĆ ZAOSZCZĘDZONEGO CZASU

Ilość zaoszczędzonego czasu (w godzinach)BychawaBełżyceZakrzewŁącznie
Przez kierowców ciężarówek wożących węgiel 25.22 213.97 126.59 365.78
Przez palacza (brak konieczności obsługi pieca węglowego) 25773   129344.98 373751.03
źródło: http://kolektory-lubelskie.pl/
 
2016-01-07 kolektory-lubelskie.pl
 

Więcej artykułów…

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcze” została zakończona
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcze”
 3. Rusza budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów
 4. Rozpoczęliśmy odczyty energii słonecznej!
 5. Ważne informacje dla użytkownika instalacji solarnej
 6. Zapraszamy na spacer badawczy do parku „za kościołem”
 7. KONSULTACJE SPOŁECZNE - DRUGA ANKIETA ON-LINE
 8. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Bychawa
 9. Ankieta - konsultacje społeczne
 10. Trwają konsultacje wyglądu parku w piątek 1 sierpnia
 11. Konsultacje społeczne dotyczące parku przy ul. 11 Listopada
 12. Prezentacja projektu "Dobry start w przyszłość" wykonana przez uczniów SP Bychawka
 13. Prezentacja - kolektory słoneczne
 14. Prezentacja projektu "Dobry start w przyszłość" wykonana przez uczniów SP Bychawa
 15. Bychawka. Realizacja projektu edukacyjnego "Dobry start w przyszłość"
 16. Święto Szkoły w Bychawce. Podsumowanie projektów: termomodernizacja budynku szkoły i edukacyjnego "Dobry start w przyszłość"
 17. Rozpoczęły się montaże "solarów"
 18. Kiedy będzie „woda ze słońca”?
 19. Konsultacje społeczne w naszym mieście. Spotkanie 14 kwietnia w bibliotece
 20. Harmonogram instalacji "solarów"
 21. 12 lutego spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy mają podpisane umowy na montaż instalacji solarnych
 22. Umowa na wykonanie 628 instalacji solarnych podpisana!
 23. Projekt „Bychawa i Czosnów konsultują”
 24. Połknęli tanecznego bakcyla
 25. Projekt „Na Własne Konto” - skierowany do gimnazjalistów
 26. "Solary" w Gminie Bychawa - rusza realizacja projektu
 27. Lista osób zakwalifikowanych do projektu
 28. Ogłoszenie naboru do projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa
 29. informacja o projekcie
 30. Trwa modernizacja szkół i urzędu
 31. Rowerowe Pożegnanie Lata - 29 września
 32. Szlak rowerowy na antenie radia
 33. Termomodernizacja w toku
 34. Regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie „Dobry start w przyszłość” – działanie 9.1.2
 35. Przewodnik po szlaku rowerowym Doliną Kosarzewki
 36. Szlak rowerowy "Doliną Kosarzewki" na bilbordzie
 37. Promujemy szlak w lokalnej prasie
 38. Od 21 czerwca kampania reklamowa szlaku rowerowego "Doliną Kosarzewki"
 39. OSP - Szkoła dla życia
 40. Start projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Bychawa
 41. Projekt informatyzacji Urzędu dobiegł końca
 42. I już wkrótce e-urząd.
 43. Już jest bezpłatny bezprzewodowy internet w centrum miasta
 44. Największa inwestycja drogowa ostatnich lat
 45. Rozstrzygnięto przetarg na informatyzację Urzędu
 46. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa
 47. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka aktualizacja 2
 48. Aktualizacja 2: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 49. Aktualizacja 2: Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka
 50. Aktualizacja: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 51. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka - aktualizacja
 52. Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących
 53. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka