Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Projekty i inwestycje

 

W związku z licznymi telefonami od mieszkańców uczestniczących w Projekcie podajemy informację na temat aktualnego stanu realizacji Projektu.

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na montaż instalacji słonecznych do podgrzewania c.w.u. oraz wymiana kotłów na opalane biomasą. Planowany termin otwarcia ofert wypada na dzień 2 sierpnia 2017 r.

Montaż instalacji podzielono na trzy części:

1) Montaż instalacji słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej;

2) Wymiana kotłów na opalane biomasą;

3) Montaż instalacji słonecznych do podgrzewania c. w. u. wraz z wymianą kotła na opalany biomasą.

Solary zgodnie z założeniami będą montowane przez cały okres inwestycji, jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Wymiana kotłów będzie realizowana w tym roku do 6 października (część 2 i 3), a w przyszłym roku od maja do września 2018, z tym że część 3 będzie realizowana w jednym budynku maksymalnie w ciągu 4 dni, w trosce o zapewnienie prawidłowego działania zamontowanych urządzeń oraz komfort mieszkańca.

W tym roku planujemy wymianę kotłów (40 szt.) u osób, które zgłosiły brak możliwości wykorzystania obecnego źródła ciepła w nadchodzącym sezonie grzewczym 2017/2018 (np. awarię kotła c.o.). Szczegółowe informacje o parametrach technicznych kotłów oraz instalacji słonecznych oraz kolejności montażu instalacji zostaną podane do Państwa wiadomości po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Zespół Wdrożeniowy Projektu:

Urszula Szacoń

Andrzej Kucharski

W dniu 21 grudnia 2016 r. została zatwierdzona „Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” na której to znalazł się Nasz projekt pod nazwą „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” z wynikiem 100 pkt. Dla wszystkich zainteresowanych oznacza to, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, rozpoczniemy jego rzeczową realizację polegającą na montażu instalacji słonecznych oraz wymianie kotłów c.o. na opalane biomasą.

O przebiegu kolejnych działań związanych z projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

2017 FE LU UE solary Bychawa 650

2016-12-09 sala gimnastyczna gimnazjum 650

Zakończyła się modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Bychawie.
Projekt obejmował wykonanie nowej podłogi poliuretanowej, malowanie sali, montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, wymiana oświetlenia na energooszczędne, zagospodarowanie terenu od strony północnej budynku.

Więcej: Modernizacja sali gimnastycznej - inwestycje 2016

Więcej artykułów…

 1. Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej nr 107230L Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów
 2. Pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Bychawa została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu
 3. kolektory-lubelskie.pl - aktualne statystyki z funkcjonowania projektu
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcze” została zakończona
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcze”
 6. Rusza budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów
 7. Rozpoczęliśmy odczyty energii słonecznej!
 8. Ważne informacje dla użytkownika instalacji solarnej
 9. Zapraszamy na spacer badawczy do parku „za kościołem”
 10. KONSULTACJE SPOŁECZNE - DRUGA ANKIETA ON-LINE
 11. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Bychawa
 12. Ankieta - konsultacje społeczne
 13. Trwają konsultacje wyglądu parku w piątek 1 sierpnia
 14. Konsultacje społeczne dotyczące parku przy ul. 11 Listopada
 15. Prezentacja projektu "Dobry start w przyszłość" wykonana przez uczniów SP Bychawka
 16. Prezentacja - kolektory słoneczne
 17. Prezentacja projektu "Dobry start w przyszłość" wykonana przez uczniów SP Bychawa
 18. Bychawka. Realizacja projektu edukacyjnego "Dobry start w przyszłość"
 19. Święto Szkoły w Bychawce. Podsumowanie projektów: termomodernizacja budynku szkoły i edukacyjnego "Dobry start w przyszłość"
 20. Rozpoczęły się montaże "solarów"
 21. Kiedy będzie „woda ze słońca”?
 22. Konsultacje społeczne w naszym mieście. Spotkanie 14 kwietnia w bibliotece
 23. Harmonogram instalacji "solarów"
 24. 12 lutego spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy mają podpisane umowy na montaż instalacji solarnych
 25. Umowa na wykonanie 628 instalacji solarnych podpisana!
 26. Projekt „Bychawa i Czosnów konsultują”
 27. Połknęli tanecznego bakcyla
 28. Projekt „Na Własne Konto” - skierowany do gimnazjalistów
 29. "Solary" w Gminie Bychawa - rusza realizacja projektu
 30. Lista osób zakwalifikowanych do projektu
 31. Ogłoszenie naboru do projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa
 32. informacja o projekcie
 33. Trwa modernizacja szkół i urzędu
 34. Rowerowe Pożegnanie Lata - 29 września
 35. Szlak rowerowy na antenie radia
 36. Termomodernizacja w toku
 37. Regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie „Dobry start w przyszłość” – działanie 9.1.2
 38. Przewodnik po szlaku rowerowym Doliną Kosarzewki
 39. Szlak rowerowy "Doliną Kosarzewki" na bilbordzie
 40. Promujemy szlak w lokalnej prasie
 41. Od 21 czerwca kampania reklamowa szlaku rowerowego "Doliną Kosarzewki"
 42. OSP - Szkoła dla życia
 43. Start projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Bychawa
 44. Projekt informatyzacji Urzędu dobiegł końca
 45. I już wkrótce e-urząd.
 46. Już jest bezpłatny bezprzewodowy internet w centrum miasta
 47. Największa inwestycja drogowa ostatnich lat
 48. Rozstrzygnięto przetarg na informatyzację Urzędu
 49. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa
 50. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka aktualizacja 2
 51. Aktualizacja 2: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 52. Aktualizacja 2: Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka
 53. Aktualizacja: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 54. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka - aktualizacja
 55. Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących
 56. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka