Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Projekty i inwestycje

 

Od dnia dzisiejszego, tj. od 16 stycznia 2015 r. rozpoczął się odczyt energii pozyskanej ze słońca u użytkowników indywidualnych na terenie Gminy Bychawa. Odczytu dokonuje pracownik Urzędu Miejskiego w Bychawie posiadający identyfikator ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem.  Będzie on również dokonywał przeglądu instalacji pod kątem prawidłowości jej działania oraz przyjmował zgłoszenia ewentualnych awarii.

Z uwagi na nieobecność części mieszkańców w domach w ciągu dnia, wizyty Naszego pracownika odbywać się będą również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty.

Więcej: Rozpoczęliśmy odczyty energii słonecznej!

1. Instalacja solarna przez 5 lat będzie stanowić majątek Gminy.
2. Po upływie tego okresu zostanie wymieniony glikol na koszt Wykonawcy.
3. Wszystkie usterki muszą być zgłaszane pisemnie do Urzędu Miejskiego
w Bychawie, ul. Partyzantów 1 lub telefonicznie do protokołu; tel. 81 566-00-04.
4. Wszelkie przeróbki instalacji solarnej na własną rękę bez poinformowania Urzędu Miejskiego
w Bychawie oraz wykonane przez nieautoryzowaną firmę (np. wpięcie instalacji c.o. w górną wężownicę, itp. będą powodować utratę gwarancji. W przypadku, gdy panele solarne zostały zamontowane na dachu budynku, a zaistniała konieczność zmiany dachu lub wymiany jego pokrycia, bezwględnie taki zamiar należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Bychawie. Do upływy gwarancji Wykonawca zastrzega sobie prawo demontażu i następnie ponownego zamontowania paneli wraz z wypompowaniem i ponownym napełnieniem instalacji glikolem pod groźbą utraty gwarancji. Koszt takiego demontażu wraz z ponownym zamocowaniem paneli i uruchomieniem instalacji wynosi od 800,00 zł do 1200,00 zł i pokrywa go użytkownik instalacji (mieszkaniec).
5. Niewłaściwe użytkowanie instalacji – niezgodne z instrukcją eksploatacji – przy pisemnym zgłoszenie usterki do UM w Bychawie, będzie powodowało pobranie od właściciela kwoty za przyjazd serwisu.
6. Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być wpięte do gniazda z uziemieniem
i zabezpieczeniami. Stwierdzenie przez serwis wpiętych urządzeń przez przedłużacz do sieci elektrycznej, będzie powodowało utratę gwarancji.
7. W określonych odstępach czasu (przynajmniej 1 raz na kwartał) pracownik Urzędu będzie odczytywał ze sterowników ilość pozyskanej energii w danym okresie czasu, dla celów sprawozdawczych.

 

Możliwe usterki objęte gwarancją Wykonawcy
1. Spadek ciśnienia glikolu – wskazówka na manometrze poniżej czerwonej (poniżej atm.), utrzymująca się przez cały czas – wyciek glikolu z instalacji.
2. Uszkodzone naczynie przeponowe solarne, pełne glikolu – spadek ciśnienia glikolu (manometr) przy braku widocznych wycieków na dachu/ścianie lub instalacji.
3. Uszkodzone naczynie wodne, pełne wody – objawia się częstymi wyciekami wody przez zawór bezpieczeństwa.
4. Pęknięta armatura (zawór, śrubunek, złączka, rura) – wyciek wody z instalacji.
5. Pompa solarna działa bez przerwy, głośno pracuje, nie wyłącza się – uszkodzona pompa.
6. Sterownik solarny nie wyświetla temperatury na kolektorze „KOL” lub na zasobniku „T2” – napis „Err” – uszkodzony czujnik.
7. Sterownik nic nie wyświetla mimo włączonego zasilania – uszkodzony sterownik.
8. Zaparowany kolektor od wewnątrz dłużej niż rok.

 

Możliwe problemy w eksploatacji instalacji niezależne od producenta/wykonawcy
1. Częste wycieki wody przez zawór bezpieczeństwa przy sprawnym naczyniu przeponowym wodnym – zbyt duże ciśnienie na sieci wodociągowej – należy zamontować reduktor ciśnienia.
2. Sterownik wyświetla na kolektorze temperaturę powyżej 140oC – przegrzane kolektory, instalacja uruchomi się po wystygnięciu kolektorów.
3. Zapowietrzenie instalacji solarnej spowodowanej jest brakiem rozbioru c.w.u.

 

BEZPODSTAWNE WEZWANIE SERWISU BĘDZIE WIĄZAŁO SIĘ Z OBCIĄŻENIEM FINANSOWYM WŁAŚCICIELA OBIEKTU ZA PRZYJAZD SERWISU ORAZ WYKONANE PRACE SERWISOWE.

W związku z prowadzonymi przez Urząd Miejski Bychawy i Fundację Civis Polonus konsultacjami społecznymi dotyczącymi zagospodarowania parku przy ul. 11-listopada serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Bychawy do udziału w spacerze badawczym, który odbędzie się w dniu 12 września 2014 roku (piątek).

 

Więcej: Zapraszamy na spacer badawczy do parku „za kościołem”

Więcej artykułów…

 1. KONSULTACJE SPOŁECZNE - DRUGA ANKIETA ON-LINE
 2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Bychawa
 3. Ankieta - konsultacje społeczne
 4. Trwają konsultacje wyglądu parku w piątek 1 sierpnia
 5. Konsultacje społeczne dotyczące parku przy ul. 11 Listopada
 6. Prezentacja projektu "Dobry start w przyszłość" wykonana przez uczniów SP Bychawka
 7. Prezentacja - kolektory słoneczne
 8. Prezentacja projektu "Dobry start w przyszłość" wykonana przez uczniów SP Bychawa
 9. Bychawka. Realizacja projektu edukacyjnego "Dobry start w przyszłość"
 10. Święto Szkoły w Bychawce. Podsumowanie projektów: termomodernizacja budynku szkoły i edukacyjnego "Dobry start w przyszłość"
 11. Rozpoczęły się montaże "solarów"
 12. Kiedy będzie „woda ze słońca”?
 13. Konsultacje społeczne w naszym mieście. Spotkanie 14 kwietnia w bibliotece
 14. Harmonogram instalacji "solarów"
 15. 12 lutego spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy mają podpisane umowy na montaż instalacji solarnych
 16. Umowa na wykonanie 628 instalacji solarnych podpisana!
 17. Projekt „Bychawa i Czosnów konsultują”
 18. Połknęli tanecznego bakcyla
 19. Projekt „Na Własne Konto” - skierowany do gimnazjalistów
 20. "Solary" w Gminie Bychawa - rusza realizacja projektu
 21. Lista osób zakwalifikowanych do projektu
 22. Ogłoszenie naboru do projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa
 23. informacja o projekcie
 24. Trwa modernizacja szkół i urzędu
 25. Rowerowe Pożegnanie Lata - 29 września
 26. Szlak rowerowy na antenie radia
 27. Termomodernizacja w toku
 28. Regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie „Dobry start w przyszłość” – działanie 9.1.2
 29. Przewodnik po szlaku rowerowym Doliną Kosarzewki
 30. Szlak rowerowy "Doliną Kosarzewki" na bilbordzie
 31. Promujemy szlak w lokalnej prasie
 32. Od 21 czerwca kampania reklamowa szlaku rowerowego "Doliną Kosarzewki"
 33. OSP - Szkoła dla życia
 34. Start projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Bychawa
 35. Projekt informatyzacji Urzędu dobiegł końca
 36. I już wkrótce e-urząd.
 37. Już jest bezpłatny bezprzewodowy internet w centrum miasta
 38. Największa inwestycja drogowa ostatnich lat
 39. Rozstrzygnięto przetarg na informatyzację Urzędu
 40. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa
 41. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka aktualizacja 2
 42. Aktualizacja 2: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 43. Aktualizacja 2: Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka
 44. Aktualizacja: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 45. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka - aktualizacja
 46. Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących
 47. Budowa drogi gminnej Gałęzów - Leśniczówka