Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

informacje społeczne

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Bychawy zaprasza wszystkie osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium dochodowe 771 zł. dla osoby w rodzinie oraz 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej do skorzystania z pomocy żywnościowej. Skierowania niezwłocznie należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie.

       Szanowni Państwo, na wniosek Burmistrza Bychawy , zarządzeniem Nr 169 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2015 r., powołana została Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w tym w uprawach rolniczych, budynkach gospodarczych oraz działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Bychawa.

       Szkody spowodowane nawałnicą, która przetoczyła się nad Gminą Bychawa w dniu 20.06.2016 r. należy zgłaszać w Urzędzie Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, pok. 3 (parter) w terminie 7 dni od daty wystąpienia szkód.

       W zgłoszeniach (oświadczeniach wg wzoru podanego na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - poniżej komunikatu link do formularzy oświadczeń), należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2016 r. składanym do AR i MR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). W przypadku szkód powstałych w budynkach lub sprzęcie rolniczym należy wypełnić odrębne zgłoszenie.

     Powołana przez Wojewodę komisja dokona szacowania strat podczas lustracji w terenie w tych gospodarstwach, których właściciele dokonali zgłoszenia szkód w Urzędzie Miejski w Bychawie .

     Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję rozmiaru szkody i sporządzony protokół strat będzie podstawą przy ubieganiu się o wsparcie.         

       Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

       http://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/42279_procedura-szacowania-strat.html     

 

 Wzory oświadczeń zgodne z wzorem LUW:

Oświadczenie rolnika uprawy 2016 (1)

Oświadczenie rolnika zwierzęta 2016 (2)

Oświadczenie rolnika sady 2016 (3)

Oświadczenie rolnika budynki 2016 (4)

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 81 5660048 wew. 21

PROGRAM VIII FKA mini
 
W dniach 1-2 lipca 2016 roku w Urszulinie odbędzie się VIII Forum Kobiet Aktywnych organizowane przez Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina we współpracy z Urzędem Gminy Urszulin. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie „Tradycja i obyczaje, czyli powrót do korzeni”. W wydarzeniu mogą wziąć kobiety, które zarejestrują się wysyłając do nas formularz zgłoszeniowy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rosnąca popularność Forum daje Nam co roku wiarę w sens tego, co robimy dla kobiet i wyzwala energię, która skłania do dalszych działań. W tym roku poprzez warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne, koncerty, potańcówkę, kino letnie, grę terenową, pokaz mody folkowej, aktywności na łonie natury budowana będzie świadomość potrzeby powrotu do korzeni i odświeżenia tradycji oraz dawnych obyczajów. Planowany jest również występ teatru plenerowego oraz potańcówka z Red Shoes Boogie Band.
Pierwszy dzień zakończy się kinem pod chmurką. Zaproszenie do udziału w Forum przyjęły wielkie polskie artystki: wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów Ania Dąbrowska oraz uwielbiana przez Polaków, występująca na scenie od 50 lat, legenda polskiej piosenki Alicja Majewska.
Wyjazd z Bychawy 
 • w dniu 1 lipca o godz. 11.00, powrót o 22.00
 • w dniu 2 lipca o godz. 11.00, powrót o 21.00

Zapisy pod numerem tel. 606 964 537


Więcej artykułów…

 1. Walne Zebranie członków Koła PZW Bychawa
 2. Nabór na półkolonie dzieci w wieku 6-14 lat
 3. Orlik Bychawa
 4. ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom
 5. Promocja Dobrych Życzeń w piątek?
 6. Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy
 7. Bezpłatne telefoniczne porady prawne dla mieszkańców w każdy czwartek
 8. Angielski na poziomie b2. Darmowe zajęcia!
 9. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - dyżury prokuratorów
 10. Nabór na atestacje opryskiwaczy
 11. Nabór na kurs chemizacyjny
 12. Kurs - operator kombajnu zbożowego
 13. Propozycja kursu komputerowego dla os. 50+.
 14. Badanie losów absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników województwa lubelskiego
 15. 10 dniowe kolonie zimowe dla dzieci rolników, ubezpieczonych w KRUS
 16. Rozkład jazdy BUS został zaktualizowany
 17. Bychawianka - Ola Ogłaza w Hell's Kitchen
 18. Wsparcie finansowe dla producentów owoców i warzyw.
 19. Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012
 20. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Bychawskiego Ludowego Klubu Sportowego „Granit”
 21. W kwietniu nabór do małych projektów - LGD pomoże w przygotowaniu wniosków
 22. O tym mówi się na mieście - więcej miejsca do handlu - prima aprilis
 23. Złoto i brąz dla OSP z naszej gminy w rozgrywkach piłki siatkowej
 24. Uaktualnienie rozkładu jazdy BUS Bychawa-Lublin-Bychawa
 25. FERIE ZIMOWE 2014 w BCKu
 26. 10-01-2014 - Silny wiatr - ostrzeżenie z biura CBPM Kraków
 27. Kurs chemizacyjny dla rolników 3 lutego
 28. Oferta dla gimnazjalistów na ferie
 29. Kolędowanie przy szopie
 30. 11 lipca Dniem Pamięci Kresowian?
 31. Będzie ślisko na drogach
 32. MIKołaje na zawołanie 2013
 33. Darmowy kurs języka angielskiego w Bychawskim Centrum Kultury
 34. Oceń funkcjonowanie swojej Gminy w Internecie
 35. Jak dodać kalendarz imprez do swojego kalendarza
 36. Niebezpieczny alkohol może pojawić się na targowiskach
 37. Poznaj historię swojego leczenia
 38. 30 listopada – bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób pokrzywdzonych
 39. Walne zebranie członków PZW w Bychawie
 40. Kolejny etap prac na Ruinach Zamku
 41. Zabiegi ochronne w rezerwacie
 42. Szczupaki wpłyną do zalewu
 43. OSTRZEŻENIE O SILNEJ MGLE 24-10-2013
 44. Usuwamy azbest
 45. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 46. Ostrzeżenie pogodowe IMGW 2013-07-30
 47. Ostrzeżenie pogodowe IMGW 2013-07-26
 48. Ostrzeżenie pogodowe IMGW 2013-07-05
 49. OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM - 4 czerwca 2013
 50. Bezpłatne porady prawne w każdy 2 wtorek miesiąca
 51. Ostrzeżenie o burzach z gradem
 52. Gazyfikacja miasta i gminy Bychawa: brak zgód niektórych mieszkańców
 53. Od 17 czerwca 2013 roku w Bychawie dostępna będzie tylko naziemna telewizja cyfrowa
 54. O naborze wniosków - spotkanie z LGD
 55. Mobilne Punty Informacyjne - jak pozyskać pieniądze z UE?
 56. OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU
 57. Projekt dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 58. Badania mammograficzne w Bychawie
 59. Akcja sprzątania cmentarzy
 60. Kolejne spotkanie dotyczące scaleń gruntów - Zdrapy
 61. Radca prawny Pan Sławomir Lis udzielał będzie porad prawnych interesantom
 62. Uwaga mieszkańcy - porady prawne zawieszone z powodu urlopu.
 63. Zawody Sportowo – Pożarnicze w Bychawie
 64. 4 maja - wiosenne sprzątanie rezerwatu "Podzamcze"
 65. HubalNews może wygrać w konkursie Kuriera Lubelskiego
 66. Zebranie Członków BTR
 67. Można składać wnioski o pozyskanie funduszy unijnych
 68. PUNKT INFORMACJI O PRODUKTACH TRADYCYJNYCH W BIURZE LGD
 69. Internetowa gra edukacyjna “pierwsza pomoc: BLS/AED”
 70. Dofinansowanie na walkę z niedożywieniem dzieci. Ruszył nabór wniosków w VIII edycji Programu Grantowego Danone