Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32
alt
Aktualizacja 2

Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 

    W wyniku realizacji projektu „„Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne do OSP Stara Wieś Druga trafił sprzęt o wartości 768.902,00 zł, w tym samochód ratowniczo – gaśniczy średni 4x4 MAN TGM wraz ze specjalistycznym wyposażeniem: agregat hydrauliczny Lukas GO 3T, nożyco-rozpieracz Lukas LKS 35 EN, agregat hydrauliczny LUKAS P 620 SG, rozpieracz ramieniowy LUKAS SP 310, nożyce hydrauliczne LUKAS S 311, zestaw łańcuchów KSV 11, agregat prądotwórczy GESAN G15TFH, drabina D10W, zestaw PSP R1, przecinarka do stali i betonu Stihl TS 700, pilarka do drewna, betonu i stali Stihl MS 440 RHD, aparat powietrzny z maską i butlą kompozytową PF Fenzy Aeris.

    Dnia 31 lipca 2010 w kościele p.w. Stanisława Męczennika  w Starej Wsi Drugiej miało miejsce uroczyste poświęcenie samochodu ratowniczo – gaśniczego. Mszę świętą odprawił proboszcz ksiądz Adam Stanisław Galek, który wygłosił także Słowo Boże. Mówił w nim o odpowiedzialności, jaka spoczywa na służbach ratowniczych niosących z poświęceniem pomoc wszędzie tam, gdzie są potrzebni.

    Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz gminy Bychawa na czele z
burmistrzem Andrzejem Sobaszkiem i jego zastępcą Janem Mazurkiewiczem, Poseł na Sejm RP i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Marian Starownik, Poseł na Sejm RP i zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Jan Łopata, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, jednocześnie Przewodniczący Rady Powiatu i Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wojciech Piekarczyk, Starosta Powiatu Lubelskiego Paweł Pikula, wójtowie gmin uczestniczących w projekcie: wójt Gminy Jabłonna Wioletta Rudzka, wójt Gminy Zakrzew Teodora Zaręba, wójt Gminy Krzczonów Marian Podsiadły, wójt Gminy Wysokie Henryk Romanek. Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Henryczki" pod dyrekcją Henryka Dudziaka, nie zabrakło także licznie przybyłych druhów z sąsiednich jednostek OSP.

      Po Mszy Świętej wszyscy przenieśli się pod budynek remizy w Starej Wsi Drugiej, gdzie burmistrz Andrzej Sobaszek oficjalnie przekazał do użytkowania samochód ratowniczo – gaśniczy  typu MAN TGM wraz z wyposażeniem  prezesowi OSP w Starej Wsi Drugiej Tadeuszowi Łukasikowi.

fot. Piotr Dworak