Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

alt

Aktualizacja

Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – GaśniczymUstalona ostateczna wartość projektu to kwota  3.070.660,80 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosić będzie 2.610.061,68 zł, a środki z budżetów gmin wyniosą 460.559,12 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłonieni zostali dostawcy sprzętu wyszczególnionego w projekcie pn.” Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym”.Zakup sprzętu jest podzielony na 3 części:


1. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych typ średni na podwoziu z napędem 4x4 - 3 szt. wraz z wyposażeniem - część I zamówienia. Dostawcą sprzętu będzie „Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe” z Kielc. Koszt zamówienia brutto wynosi  1.998.225,00 zł brutto (cena dostawy jednego samochodu ratowniczo gaśniczego typ średni na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem wynosi 666.075,00 zł).


2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typ ciężki na podwoziu z napędem 4x4 - 1 szt. wraz z wyposażeniem - część II zamówienia. Dostawcą sprzętu będzie „Piotr Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych” z Bielska - Białej. Koszt zamówienia brutto wynosi 797.150,00 zł.


3. Zakup sprzętu i dodatkowego wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyszczególnionych w projekcie - część III zamówienia. Dostawcą sprzętu będzie „PROCOM Renata Bugaj” z miejscowości Łoś. Koszt zamówienia brutto wynosi 233.195,80 zł.

Dostawy zrealizowane będą do dnia 30 czerwca 2010 roku.