Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa - realizacja 2017-2018

Informacje ogólne o projekcie.

Gmina Bychawa realizuje projekt pod nazwą: „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu upływa we wrześniu 2018 r.

W tej edycji planujemy zamontowanie kolejnych 842 instalacji słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, co w zestawieniu z poprzednim projektem (400 szt.) daje efekt 1242 instalacji solarnych na terenie Naszej Gminy.  Kolejnym elementem poprawy warunków ekologicznych realizowanym w ramach Projektu jest wymiana 246 kotłów na opalane biomasą.

Wszystkie te działania mają przede wszystkim na celu poprawę środowiska, a więc warunków życia mieszkańców Gminy Bychawa poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz gazów cieplarnianych do atmosfery.

W ramach projektu będą przygotowane dwa portale: 1  będzie posiadał formularz do zgłaszania awarii, zadawania pytań, uzyskania informacji, dokonania transakcji (np. zakup pelletu) oraz zawarcia umowy. Drugi portal dotyczyć będzie badania satysfakcji klienta podając dane o monitorowanej energii, a także umożliwi konsultacje społeczne.

2017-06-29 eu projekt kotly solary bychawa
Projekt: „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” realizacja 2017-2018.

W związku z licznymi telefonami od mieszkańców uczestniczących w Projekcie podajemy informację na temat aktualnego stanu realizacji Projektu.

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na montaż instalacji słonecznych do podgrzewania c.w.u. oraz wymiana kotłów na opalane biomasą. Planowany termin otwarcia ofert wypada na dzień 2 sierpnia 2017 r.

Montaż instalacji podzielono na trzy części:

1) Montaż instalacji słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej;

2) Wymiana kotłów na opalane biomasą;

3) Montaż instalacji słonecznych do podgrzewania c. w. u. wraz z wymianą kotła na opalany biomasą.

Solary zgodnie z założeniami będą montowane przez cały okres inwestycji, jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Wymiana kotłów będzie realizowana w tym roku do 6 października (część 2 i 3), a w przyszłym roku od maja do września 2018, z tym że część 3 będzie realizowana w jednym budynku maksymalnie w ciągu 4 dni, w trosce o zapewnienie prawidłowego działania zamontowanych urządzeń oraz komfort mieszkańca.

W tym roku planujemy wymianę kotłów (40 szt.) u osób, które zgłosiły brak możliwości wykorzystania obecnego źródła ciepła w nadchodzącym sezonie grzewczym 2017/2018 (np. awarię kotła c.o.). Szczegółowe informacje o parametrach technicznych kotłów oraz instalacji słonecznych oraz kolejności montażu instalacji zostaną podane do Państwa wiadomości po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Zespół Wdrożeniowy Projektu:

Urszula Szacoń

Andrzej Kucharski