Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

i wodociągów przy ulicy 11 Listopada w Bychawie i w Bychawce Trzeciej jest w trakcie realizacji. Do tej pory wykonano sieć główną wzdłuż ulic 11 Listopada i Wyspiańskiego; trwają prace przy ul. Zamkowej oraz prowadzone są prace wykończeniowe. Zakończenie projektu planowane jest na dzień 21.08.2015 r.

2015-08-10 kanalizacja Rejon Podzamcze


Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska. Kwota dofinansowania to 591 986,90 zł, natomiast całkowita wartość zadania to 789 718,66 zł.