Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcze” i wodociągów przy ulicy 11 Listopada w Bychawie i w Bychawce Trzeciej

2015-08-10 loga RPO woj lub unia

W ramach zadania wykonano 2,52 km sieci kanalizacji wzdłuż ulic 11 Listopada, Wyspiańskiego, Reja i przy ul. Zamkowej. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej docelowo podłączyć można 156 osób.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, kwota dofinansowania to 591 986,90 zł. Natomiast całkowita wartość zadania to ok. 789 718,66 zł.

2015-10-14 650x400

i wodociągów przy ulicy 11 Listopada w Bychawie i w Bychawce Trzeciej jest w trakcie realizacji. Do tej pory wykonano sieć główną wzdłuż ulic 11 Listopada i Wyspiańskiego; trwają prace przy ul. Zamkowej oraz prowadzone są prace wykończeniowe. Zakończenie projektu planowane jest na dzień 21.08.2015 r.

2015-08-10 kanalizacja Rejon Podzamcze


Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska. Kwota dofinansowania to 591 986,90 zł, natomiast całkowita wartość zadania to 789 718,66 zł.

W kwietniu br. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcza” w Bychawie wraz z budową wodociągu przy ul. 11 Listopada w Bychawie i Bychawce Trzeciej.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „EKOMEL” Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego. Zaplanowany do wykonania zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 1928,5 mb zlokalizowanej w ulicy St. Wyspiańskiego i części ulic 11 Listopada i Zamkowej w Bychawie. Wartość zadania to kwota ok. 789 718,66 zł. Dofinansowanie uzyskane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska to kwota 591.986,90 złotych. Planowana data zakończenia zadania 21.08.2015 r.

2015-04-14