Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32
Godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bychawa,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
e) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

 

27 września 2017 r. (środa) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego - objazd szkół.
2. Sprawy bieżące.


28 września 2017 r. (czwartek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
2. Współpraca z gminą partnerską.
3. Sprawy bieżące.


28 września 2017 r. (czwartek) godz. 12.15 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.


28 września 2017 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Inwestycja DPS w Starej Wsi Pierwszej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa.
2. Sprawy bieżące


28 września 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
2. Sprawy bieżące.